Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Certifikat & deklarationer

Setras strävan är att bidra till avverkningar med lägsta möjliga miljöpåverkan och ett minimum av skador på kvarvarande träd. Här hittar du alla våra certifikat och deklarationer samt information om vad som krävs för att bli certifierad inom olika områden.

Certifiering enligt FSC® och PEFC

Det finns två olika system för certifiering av skog och skogsprodukter – PEFC och FSC®. Dessa är inte utbytbara och Setra är certifierat mot bägge systemen. Under 2012 var 39 procent av vår inköpta timmerråvara miljöcertifierad enligt antingen FSC® eller PEFC, men även den råvara som inte är certifierad uppfyller kraven från FSC® och PEFC.

Kvalitets- och miljöledningscertifiering

Alla Setras anläggningar är certifierade mot ISO14001. Det är en internationell standard som fastslår hur ett företag ska arbeta med miljöledning. Ett miljöledningssystem kan ses som ett verktyg för att organisera miljöarbetet i ett företag. Det omfattar allt som görs i det dagliga arbetet som berör, påverkar eller kan påverka den yttre miljön.

Grunden för att uppfylla kraven i ISO14001 är att företag genom sin miljöpolicy åtar sig att förebygga föroreningar, följa lagen och ständigt förbättra sin miljöprestation.

Här finner du även vår ISO 9001 certifiering för Setra Långshyttan.

Byggvarudeklarationer & Miljövarudeklarationer

Bergshamra

Godkända torkar KD och ISPM 15

Samtliga torkanläggningar på Setras produktionsanläggningar uppfyller kraven avseende värmebehandling av virke (KD 56°C/30 min) och kan därmed leverera sågade trävaror till emballagetillverkare som vill tillverka emballage som ska uppfylla kraven enligt ISPM 15.

Vissa av Setras enheter är även godkända för tillverkning av emballage enligt kraven i ISPM 15.

Tork

Golv (Prestandadeklarationer)

golv

Limträ (Certifikat för land, CE-Certifikat samt Prestandadeklaration)

limträ

Panel - Prestandadeklarationer

panel

Charlotte

Thedéen

Hållbarhetsdirektör

tel: +4687050322

mobil: +46703445429

E-post

Besöksadress:

Gårdsvägen 18
Solna


Postadress:

Setra Group

Box 3027

16903

Solna