Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Så ökar vi värdet på våra produkter

Under 2017 har Setra fortsatt resan från sågverk till träindustri. Vår strategi är tydlig: vi vill öka förädlingsvärdet på våra produkter för att möta kundbehovet och säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften.

I en tid av klimatutmaningar har Setra många fördelar av att tillhöra en industri som är en del av lösningen. Växande och ansvarsfullt brukade skogar är en fantastisk, förnybar råvara och eftersom trä binder kol bidrar ökad användning av trä till minskade utsläpp av växthusgaser. Det är ett hållbarhetsincitament som inte bara skapar affärs- och tillväxtmöjligheter för oss som företag, utan också gynnar samhället i stort. 

Goda marknadsförhållanden gjorde att Setra under 2017 kunde öka både försäljningspriserna och leverans- och produktionsvolymerna. Justerat för en- gångsposter uppgick rörelseresultatet till 179 Mkr, vilket är 64 Mkr bättre än 2016. Nettoomsättningen var 4 139 (4 043) Mkr.

Hållbarhet går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. På Setra jobbar vi med hållbarhet på många områden. Våra åtgärder för att förbättra vår arbetsmiljö och minska antalet olyckor har gett resultat, vilket vi ser i statistiken. Vi har även minskat vår elförbrukning. Men här kan vi göra mer och arbetet fortsätter med oförminskad kraft. Under 2018 startar vi en intern arbetsgrupp för att se hur Setra kan bidra till målen i Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. 

Vi ser en fortsatt god efterfrågan och en positiv utveckling av trävarumarknaden, både i Sverige och internationellt. För att öka förädlingsgraden på våra produkter och bidra till den växande bioekonomin, präglades fjolåret av flera strategiska investeringar.

Ett av våra fokusområden är att öka värdet på våra bioprodukter. I en traditionell sågverksprocess blir hälften av stocken plankor och brädor, medan hälften blir bioprodukter i form av bark, spån och flis. Målet är att på olika sätt öka avsättningen även för dessa produkter.

I Långshyttan investerar vi i en ny fabrik för tillverkning av komponenter för exempelvis dörrar och fönster. Här finns en ökad efterfrågan, främst i Skandinavien men även i övriga världen. Vi räknar med att produktionen ska vara i gång under andra halvan av 2018. Under 2017 beslutade Setras styrelse dessutom om ett nytt justerverk med integrerad hyvel i Hasselfors.

I juni i fjol tilldelades Setra 117 miljoner kronor av Naturvårdsverket för vårt utvecklingsprojekt för att framställa pyrolysolja. Pyrolysolja är en bioolja som tillverkas av sågspån. Den kan bland annat användas för att producera biodrivmedel, vilket underlättar omställningen till en fossilfri transportsektor. 

På de orter där Setra verkar är vi en viktig arbetsgivare. Bland kunderna är vi omtyckta för vår service och leveranssäkerhet, och för våra anställda ska vi vara ett attraktivt företag som fortsätter att prioritera bland annat arbetsmiljö, säkerhet och kompetensutveckling.

Jag ser fram emot ett viktigt och spännande år då vi kommer ta ytterligare kliv på vår resa mot att bli den trävaruindustri i Europa med tydligast hållbarhetsprofil.


Hannele Arvonen, vd och korncernchef