Trävaror

Setra levererar sågade och förädlade trävaror från ansvarsfullt brukade skogar.

Svensk furu och gran som kommer från en skog nära våra sågverk och hyvlerier. Vi finns i norra och mellersta delen av Sverige, ett av världens bästa råvaruområden för barrträ.

Våra trävaror håller en hög kvalitet och har en tätvuxen och fin struktur. Setras kunder finns inom inom industrin, byggbranschen och byggvaruhandeln över hela världen.