Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Limträ för stora och små konstruktioner

Limträ är ett mångsidigt material med stora möjligheter. Det är ett klimatsmart alternativ till många andra byggmaterial, eftersom det tillverkas av en förnybar råvara och binder koldioxid. Det är dessutom starkare än stål och betong i förhållande till sin vikt – samtidigt som det är lättarbetat, brandsäkert och vackert.

Setra Limträ ger både stabilitet och karaktär till byggprojekt världen över. Limträ brukar kallas det nya stålet, främst för sin formbarhet och höga hållfasthets skull. Limträ skapar möjligheter för både arkitekter, entreprenörer och hobbysnickare att skapa både små och stora konstruktioner.

Limträ blir genom lamellimningen både starkt och styvt och i förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Detta innebär att limträbalkar kan spänna fritt över stora avstånd. Mer om hållfasthet >>

Arkitekter, konstruktörer och användare har stora möjligheter att skapa egna former med limträ, vare sig det gäller en konstruktion till ett mindre hus, ett tak till en offentlig byggnad eller en träbro. Råd till dig som är arkitekt >>

Limträ är ett konstruktionsmaterial som optimerar de tekniska egenskaperna hos den förnybara råvaran – trä. Konstruktionslösningar >>

Tio starka själ att välja limträ

Starkt – I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen.

Förnybart – Råvaran är förnybar. Limträet kan återanvändas eller återvinnas.

Vackert – Limträ är karaktärsskapande och används därför gärna av arkitekter.

Energisnålt – Energiförbrukningen vid limträtillverkning är mycket låg jämfört med andra material.

Beständigt – Limträ klarar tuffa väderförhållanden bättre än många andra konstruktionsmaterial.

Formbart – Limträ kan formas i princip hur som helst.

Formstabilt – Limträ varken vrider eller kröker sig.

Brandstabilt – Limträ står emot en brand bättre än många andra material.

Prisvärt – Totalkostnaden för en limträkonstruktion är ofta lägre än för andra materialalternativ.

Lättbearbetat – Limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg.

Vi levererar ditt projekt snabbt

Setras ambitioner när det gäller limträ är höga. Vi besvarar förfrågningar snabbt och vet att en snabb offert är viktigt för våra kunder som ofta har tighta tidsramar i byggprojekt. Vi vill gärna komma in så tidigt som möjligt i processen.

Med kloka råd och stöd kring konstruktioner och materialval redan på planeringsstadiet kan vi spara mycket tid längre fram i projektet.

I vår produktionsanläggning i Långshyttan har tillverkningen anpassats för att möta de ökade kundkraven på limträ och formstabila produkter. Fabriken har hög flexibilitet, vilket innebär att varje enskild order kan särbehandlas.

Det limträ som levereras anpassas direkt till slutanvändaren och med ett väl utbyggt logistiksystem levereras produkterna både snabbt och säkert över hela Sverige. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer! >>

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?