Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Hållbarhet

"Vår vision är att göra affärer som fler än vi tjänar på - kunderna, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla kallar vi det för Grönsamhet.  Vi vill vara grönsamma.

En hållbar verksamhet

Trä är ett hållbart och klimatsmart material. Setras verksamhet utgår från tillgången till skogens förnybara råvara, vilket långsiktigt ställer höga krav på ett ansvarsfullt skogsbruk. Ett hållbart företagande genom hela produktionskedjan är också en förutsättning för att bibehålla kunders och andra intressenters förtroende.


För Setra har hållbarhetsfrågorna hög prioritet. I dag finns fyra övergripande hållbarhetsmål för verksamheten: klimatprestanda, energianvändning, arbetssäkerhet/olycksfall och sjukfrånvaro. Dessutom beslutas lokala hållbarhetsmål för varje enhet.

Miljöledningssystemet certifierat enligt ISO 14001

Det är ute på produktionsenheterna som det faktiska miljö- och arbetsmiljöarbetet sker. Setras miljöledningssystem används som verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Setra är certifierat enligt ISO14001, vilket ger ett bra ramverk för systematiskt förbättringsarbete. De miljö- och arbetsmiljöfrågor som i dagsläget bedöms som viktigast sätter agendan för utvecklingsarbetet. För att mäta miljöprestanda utgår Setra från ett antal branschgemensamma nyckeltal som följs upp på halvårsbasis.

Beställ vår hållbarhetsredovisning

Jag vill beställa

Mina kontaktuppgifter

Genom att skicka in formuläret godkänner du att uppgifter om dig sparas. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Charlotte

Thedéen

Hållbarhetsdirektör

tel: +4687050322

mobil: +46703445429

E-post

Besöksadress:

Gårdsvägen 18
Solna


Postadress:

Setra Group

Box 3027

16903

Solna