Certifikat och deklarationer

Certifikat och deklarationer

Läs och ladda ner certifikat och deklarationer som rör vår verksamhet och våra produkter.

pdf-ikon.png
Spårbarhetscertifiering


Setras sågverk och förädlingsenheter är certifierade enligt FSC®:s och PEFC™:s spårbarhetsstandarder (Chain of Custody) och FSC:s standard för kontrollerat virke (FSC Controlled Wood).

Certifieringarna visar att Setra har ett system för att kunna spåra träråvaran och säkerställa att den kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.

 

FSC_PEFC_logos.png

pdf-ikon.png

 

Miljö- och kvalitetsledning


Setras svenska verksamhet är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Sedan hösten 2017 ingår även en energikartläggningsdel i certifikatet. Setras verksamhet i Långshyttan är certifierad enligt ISO 9001, kvalitetsledning.

 

pdf-ikon.png

 

Byggvarudeklarationer och Miljövarudeklarationer


Miljövarudeklarationen innehåller uppgifter om byggmaterials miljöpåverkan. Dessa uppgifter presenteras på ett standardiserat sätt vilket gör det lättare att jämföra olika material med varandra. Uppgifterna används för en bedömning eller miljöcertifiering av byggnaden.

 

pdf-ikon.png
Hållbarhetsbesked för bioprodukter


Ett hållbarhetsbesked är ett beslut som utfärdas av Energimyndigheten och ett bevis på att levererade biodrivmedel respektive biobränslen som används för produktion av el, värme, kyla och/eller bränslen är hållbara.

 

pdf-ikon.png
Limträ (Certifikat för land, CE-Certifikat samt Prestandadeklaration)

 

pdf-ikon.png
Godkända torkar KD och ISPM 15


Samtliga torkanläggningar på Setras produktionsanläggningar uppfyller kraven avseende värmebehandling av virke (KD 56°C/30 min) och kan därmed leverera sågade trävaror till emballagetillverkare som vill tillverka emballage som ska uppfylla kraven enligt ISPM 15. Vissa av Setras enheter är även godkända för tillverkning av emballage enligt kraven i ISPM 15.

 

pdf-ikon.png
Golv (Prestandadeklarationer)

 

pdf-ikon.png
Prestandadeklarationer - panel

 

Pyrocell

 

pdf-ikon.png
ISCC - International Sustainability & Carbon Certification

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?