Permobil huvudkontor, Sundsvall

Permobils nya huvudkontor är skräddarsytt för mobilitetsföretagets behov och speglar verksamheten det byggs för. Den 14 000 kvadratmeter stora lokalen rymmer kontor, produktionshall samt forsknings- och testmiljöer.

Permobil är en av världens största leverantörer av elektriska rullstolar. För att fortsatt kunna skapa avancerade supportlösningar för människor med funktionsnedsättningar behövs en arbetsmiljö av samma innovativa kaliber.

Permobil-projektfakta-bd.jpg

Projektfakta

Projekt: Nyproduktion huvudkontor.
Omfattar: En huskropp, delad i produktionshall och kontorsdel samt plats för forskning och utveckling.
Plats: Industri- och handelsområdet Birsta i Sundsvall.
Byggnadsår: Jan 2023 – aug 2024
Bruttoarea: 14 000 kvm
Byggherre: Vectura fastigheter
Arkitekt: Sweco
Konstruktör: Huvudkonstruktion Sweco, Stomkonstruktion ProDesign
Stomme: Hybridstomme i trä, stål och betong.
Byggentreprenör: Byggdialog
Stommontör: CG Solutions
Byggnadsmaterial: Stommen i produktionshallen består av limträpelare, stålfackverk och takplåt. Ytterväggar av Parocelement. I kontorsdelen förekommer både stål- och limträpelare liksom balk men i ljusgården samt i synliga delar är stommen helt i trä. Bjälklagen består av HDF-element. Ytterväggar består av utfackningsväggar i trä som är klädda men en värmebehandlad träpanel.
Leverans Setra: Limträ, KL-trä
Hållbarhet: Enligt globala certifieringssystemet LEED, nivå Guld

Synligt trä

Sara Karlenäs är projektchef hos totalentreprenören Byggdialog.
– Byggnaden består av två olika delar. En väl tilltagen produktionshall med montagelinor i den ena och en trivsam kontorsdel i den andra. Den senare fördelad på två plan, med gott om gemensamhetsytor. I hjärtat av byggnaden finns en välkomnande ljusgård, en plats för kreativitet och möten. Huskonstruktionen sitter ihop på mitten och visuellt är intrycket att det är en och samma byggnad, säger Sara.

Allt med byggnaden är väldigt genomtänkt, så också användandet av KL-trä och limträpelare. Känslan i huset ska vara varm och välkomnande, något som trä som byggnadsmaterial bidrar till. I kontorsdelen och framför allt i ljusgården framhävs hybridstommens träinslag tydligt.

Permobil-pf1.jpg

Permobil-pf2.jpg

I kontorsdelens hjärta ligger ljusgårdens med många synliga byggnadsdelar i trä, bland annat en frihängande trapp i KL-trä. Även en stor del av träskelettet är synligt i byggnaden. Infästningarna mellan pelare och balk består av inslitsade smidesplåtar.

”Att använda ”rätt material på rätt plats” optimerar både konstruktion och funktion. Trä klarar exempelvis höga tryck i fiberriktningen och här används träinslagen på smarta och mer nischade sätt.”


Victor Jacobs, projektledare hos Setra

Optimerad konstruktion med hybridstomme

Hybridstommen är levererad och monterad av CarlGustav (CG) Solutions.
– För denna varierade arkitektoniska lösningen lämpar sig en hybridstomme väl. Den kombinerar trä, stål och betong och materialens olika placering optimeras för bästa funktion och gestaltning. Att låta vertikala och horisontala bärverk vara i trä och komplettera med en bjälklagskiva i betong, är ett generellt exempel på hur vi har optimerat funktionerna.

I produktionshallen är exempelvis spännvidderna väldigt utmanande. Där har vi valt att arbeta mer med stålfackverk och betong, medan trä är mer dominerande i de delar av byggnaden där stommen är synlig, säger André Nilsson, projektchef på CG Solutions.

Anslutningar

När olika material fästs mot varandra krävs speciella typer av anslutningar. I hybridstommen hos Permobil har kopplingen Alumega från Rothoblaas använts. Denna högkapacitetsanslutning har möjliggjort en stor designfrihet och hanterat både de höga krafterna och de långa spännvidder som krävts i lokalernas pelarbalksystem.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?