Finansiell information

Här hittar du information om Setras verksamhet och finansiella utveckling. Ekonomisk information lämnas kvartalsvis genom pressmeddelanden. Vår senaste års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa och ladda ner här.

Beställ vår hållbarhetsredovisning

Jag vill beställa

Mina kontaktuppgifter

Genom att skicka in formuläret godkänner du att uppgifter om dig sparas. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Anders

Marklund

Ekonomidirektör

tel: +46 8 705 03 03

mobil: +46 70 284 47 96

E-post

Besöksadress:

Gårdsvägen 18
Solna


Postadress:

Setra Group

Box 3027

16903

Solna