Finansiell information

Här hittar du information om Setras verksamhet och finansiella utveckling. Ekonomisk information lämnas kvartalsvis genom pressmeddelanden. Vår senaste års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa och ladda ner här.

Beställ vår hållbarhetsredovisning

Jag vill beställa

Mina kontaktuppgifter

Anders

Marklund

Ekonomidirektör

tel: +46 8 705 03 03

mobil: +46 70 284 47 96

E-post

Besöksadress:

Gårdsvägen 18
Solna


Postadress:

Setra Group

Box 3027

16903

Solna