2023-10-17

Bokslutskommentar från Setra för det tredje kvartalet 2023

Träindustriföretaget Setra redovisar för tredje kvartalet 2023 ett rörelseresultat på 8 (231) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 207 (1 343) Mkr.

- ­­­Trävarumarknaden fortsatte vara utmanande under det tredje kvartalet. Störst negativ påverkan på resultat är fortsatt kombinationen av historiskt höga råvarupriser med sjunkande försäljningspriser. Efterfrågan utvecklades positivt i USA och Asien under kvartalet samtidigt som den underliggande efterfrågan i Skandinavien och Europa är fortsatt svag, säger Marcus Westdahl, Setras VD.

Nu får Linköping ytterligare ett hållbart hus i trä. Det sju våningar höga Green House börjar uppföras under hösten. Setra levererar stommen av KL-trä och limträ. Green House får 59 hyreslägenheter och ett bottenplan med kontor och butiksytor. Huset har en bruttoyta på 3 600 kvadratmeter och byggs i Linköpings nya utvecklingsområde Folkungavallen.   – Det här är ett intressant bygge med högt ställda miljökrav. Huset ska uppnå silvernivå i den svenska certifieringen Miljöbyggnad, berättar Theres Jansson, Account Manager på Setra.  

I början av september informerades att Setra och Mestergruppen har tecknat samarbetsavtal. Det nya avtalet går ut på att Setra blir en prioriterad partner och leverantör till bygghandelskedjan. I avtalet ingår även kompetensutveckling av säljare inom Mestergruppen.

Konstruktionen av en ny såglinje för klentimmer på Setras sågverk i Skinnskatteberg fortsätter enligt plan. Investeringen inklusive tillkommande åtgärder är ett viktigt steg i Setras anläggningsstrategi och beräknas vara i drift under våren 2024.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det tredje kvartalet uppgick till 217 (305) Mkr.

Nyckeltal* jul-sep (3 mån) jan-sep (9 mån)
2023 2022 2023 2022
Nettoomsättning, Mkr 1 207 1 343 3 989 4 969
Rörelseresultat, Mkr 8 231 -46 1 275
Resultat efter skatt, Mkr 4 182 -37 1 006
Rörelsemarginal, % 0,7 17,2 -1,2 25,7
Avkastning på operativt kapital, %, RTM -5 80
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 217 305 210 922
Utdelning till företagets ägare, Mkr 476 629

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?