2019-04-09

Setras VD Hannele Arvonen blir VD för Sveaskog

Träindustriföretaget Setras VD Hannele Arvonen har utsetts till ny VD för Sveaskog.

Hannele Arvonen har varit VD för Setra Group sedan oktober 2013. Under dessa år har träindustribolaget fokuserat på att effektivisera verksamheten samt att öka förädlingsvärdet på produkterna. Setra har som mål att bli det ledande bolaget inom branschen med tydligast hållbarhetsprofil till 2025.

– Det har varit fantastiskt roligt att få leda Setra i omställningen från sågindustri till modern träindustri, säger Hannele Arvonen, avgående VD för Setra Group. Det hade aldrig gått att göra utan alla fantastiska medarbetare på Setra.

– Hannele Arvonen har lyft Setra och inlett företagets förändringsresa mot målet att vara det ledande bolaget i branschen med tydligast hållbarhetsprofil. Jag vill även passa på att tacka Hannele för ett bra samarbete och önska lycka till, säger Börje Bengtsson, styrelseordförande i Setra Group.
 

Processen att hitta en ny VD för Setra kommer inledas omgående.
 

Hannele Arvonen tillträder sin befattning på Sveaskog senast i september 2019. Hon efterträder P-O Wedin, som varit VD i Sveaskog sedan 2011, och som kommer att gå i pension.

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?