2022-10-11

Setras VD Katarina Levin slutar

Setras VD och Koncernchef Katarina Levin lämnar sin befattning vid Setras bolagsstämma i maj 2023.

– Efter moget övervägande har jag beslutat att lämna mitt VD-uppdrag. Det sker av helt personliga skäl. Jag vill helt enkelt disponera min tid mera fritt. Jag har meddelat styrelsen mitt beslut och avser att fullgöra VD-uppdraget till maj 2023, säger Katarina Levin.

Katarina Levin tillträdde sin befattning 1 januari 2020. En tid som präglats av covidpandemi och en extrem efterfrågeökning under 2021 och inledningen av 2022.

– Med Katarina har Setra en fantastiskt duglig VD som haft förmågan att definiera och leverera med ett tydligt framtidsfokus. Jag har den största respekt för vad Katarina åstadkommit i vårt fina företag men samtidigt lika stor respekt för hennes beslut att få mer tid för andra viktiga delar i livspusslet, säger Setras styrelseordförande Anders Källström.

Styrelsen kommer omgående att inleda rekryteringsprocessen för att finna Katarinas efterträdare. Den processen ska vara klar i god tid inför bolagsstämman 2023, enligt Anders Källström.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?