2021-06-16

Setra och ByggPartner erbjuder totalentreprenad

Nu blir det enklare för kunder som vill bygga i trä. Träindustriföretaget Setra och byggföretaget ByggPartner utökar sitt samarbete och erbjuder projekt med totalentreprenad.

Det stora intresset för byggande i trä och klimatpositiva lösningar har ökat efterfrågan även på totalentreprenader av trästommar. Därför har Setra och ByggPartner nu utformat ett gemensamt koncept som omfattar hela byggprocessen.

Setra står för produktion och leveranser av stommar i korslimmat trä, medan ByggPartner står för montage. Projektledning och projektering sker i samverkan, men under ledning av ByggPartner.

– I ByggPartner har vi en kompetent och erfaren samarbetspartner på entreprenadsidan. Vi har en upparbetad relation och ett arbetssätt som öppnat upp för att vi nu kan samla kompetensen och ta ansvar för hela stommen, från projektering till montage, säger Anna-Lena Gull, senior affärsspecialist för bygglösningar på Setra.

ByggPartner är verksamt i hela Mellansverige och har lång erfarenhet av stora byggprojekt i trä. Setras träindustricenter i Långshyttan i södra Dalarna har redan tidigare levererat stommar till flera av ByggPartners projekt, däribland Vallaskolan i Sala och det drygt 30 meter höga utsiktstorn som byggs vid Siljansnäs i Dalarna.

Det första projektet med det nya konceptet totalentreprenad är en tillbyggnad av Ängbykyrkan i Bromma i västra Stockholm. Tillbyggnaden är ritad av Arkitekturstudio Witte på uppdrag av Svenska kyrkan och får en stomme i limträ och KL-trä.

– Vi har fått väldigt bra respons på upplägget med bygglösningar inklusive montage. Utöver Ängbykyrkan ser vi fram emot att få vara delaktiga i en rad spännande projekt under hösten och vintern, säger Anna-Lena Gull.

ByggPartners entreprenadchef Johan Karlsson instämmer:

– Branschen är van vid att jobba med totalentreprenader när det gäller stommar av betong. När byggande i trä nu ökar är det många som efterfrågar ett liknande upplägg även för trästommar.

Samtidigt behöver många vänja sig vid det här sättet att bygga. Då är det en fördel om vi som ligger långt fram kan dela med oss av våra erfarenheter och skapa trygghet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?