2017-11-22

Setra anställer ny platschef till Heby

Setra har rekryterat Jan-Erik Johansson Vik som ny platschef för Heby. Jan-Erik Johansson Vik kommer närmast från sitt eget konsultbolag Optilean och började på Setra tisdagen den 7 november.

Jan-Erik har en lång erfarenhet av förbättringsarbete och ledarskap, först inom stålindustrin och senare som konsult i en rad olika branscher. Han har bland annat jobbat med att öka produktiviteten på Setras olika enheter, framförallt Långshyttan och Heby, samt haft uppdrag åt Karl Hedin, Norrskog, Holmens sågverk Braviken och Södra, med flera.

– Jag tycker om att arbeta med människor. Det är kul att se andra växa när de får vara med och genomföra det vi gemensamt kommit överens om. Det ska bli oerhört spännande att arbeta på Setra Heby och jag är övertygad om att det finns en enorm kunskap hos personalen och en stor potential på sågverket, säger Jan-Erik.

Jan-Erik har utbildning i organisationspsykologi från Umeå universitet och Leanproduktion på Chalmers.

– Jag är mycket glad över att hälsa Jan-Erik välkommen till Setra. Han har stor erfarenhet av att driva förbättringsarbete i industrin och har lagt nästan all sin tid de senaste åren på att förbättra verksamheter inom Setra och hos konkurrenter. Med sin starka drivkraft, goda människokännedom och industrierfarenhet kommer Jan-Erik att vara en mycket stor tillgång för Heby och produktionens ledningsgrupp, säger Setras produktionsdirektör Anna Rasmuson.
 

Jan-Erik arbetar som platschef 75 procent fram till årsskiftet, och använder resten av tiden för att slutföra uppdrag som inte konkurrerar med Setras verksamhet. Därefter arbetar han i Heby på heltid.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?