Hela stocken tas tillvara

Flis, spån och bark är biprodukter från våra sågverk och hyvlerier och används bland annat som biobränsle i värmeverk. Den färska råflisen, cellulosaflisen, är en viktig råvara för pappers- och massaindustrin. Vi säljer huvudsakligen bioprodukter i bulk, men även enstaka lass till orter nära våra enheter.