Bioprodukter

Hos oss går ingenting till spillo och vi är noga med att ta vara på 100 procent av varje stock.

Bioprodukter för klimatsmart energi – och mycket mer

I våra anläggningar blir bark, spån och flis till biobränsle som bland annat används i värmeverk och för att driva vår egen verksamhet. Sågspån kan dessutom bli pyrolysolja, som kan ersätta fossil olja i drivmedel. Och den färska råflisen, cellulosaflis, är en viktig råvara för pappers- och massaindustrin.

Läs gärna mer om våra bioprodukter här nedan – och hör av dig till oss om du har frågor.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?