Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Setra visselblåsarfunktion

Setra har en extern visselblåsarfunktion för anonym rapportering av händelser, både i den svenska verksamheten och utomlands.

Setras visselblåsarfunktion

Att garantera att alla våra anställda arbetar i en säker, trygg, rättvis och transparent miljö är viktigt för oss. Vi på Setra uppmanar därför anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra att rapportera misstänkta händelser till vår visselblåsarfunktion.

Exempel på händelser kan vara ekonomisk brottlighet, mutbrott, miljöbrott, stora säkerhetsrisker samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vi har tillsammans med Whistleblowing Solutions AB infört en visselblåsarfunktion (Whistlelink), där anonyma visselblåsarrapporter kan lämnas. Att lämna en rapport här är enkelt.

Via länken hittar du all relevant information om hur man rapporterar och hur ärendet kommer att hanteras. Det är upp till dig hur mycket information du vill lämna och du garanteras anonymitet under hela processen, om inte annat är överenskommet.

Lämna en rapport  >

Hur rapporter hanteras

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Whistleblowing Solutions AB (Whistlelink), som agerar extern mottagare för Setras visselblåsarfunktion. Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod.

Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet, vilket kommer att ske senast 90 dagar efter mottagandet.

Whistleblowing Solutions genomför en första bedömning av ärendet för att avgöra om det är av sådan karaktär att det kan hanteras i visselblåsarfunktionen.

Whistleblowing Solutions AB är helt fristående från Setra och agerar självständigt till den aktuella händelsen.
Alla som arbetar på Setra kan förekomma i en rapport. Antingen i egenskap av visselblåsare, som vittne eller utsatt. Vi vill igen poängtera att alla rapporter behandlas konfidentiellt och visselblåsaren är helt anonym genom hela processen om inte annat är överenskommet.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Johanna Gydingsgård.

Tack för ditt fortsatta arbete och support i att hjälpa Setra att vara en trygg, säker och trevlig arbetsplats.


Lämna en rapport  >

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?