Vasaskolan, Gävle

Anrika Vasaskolan i Gävle, en av Norrlands allra äldsta skolor, har byggts ut med både ny matsal och nytt naturvetarhus. De två nya tillbyggnaderna är inspirerade av den gamla huvudbyggnaden i pampig jugend.

Vasaskolan-projektfakta-bd.jpg

Projektfakta

År: Tillbyggnaderna uppfördes 2022-2023. Huvudbyggnaden renoveras under 2024 och 2025. Hela projektet beräknas stå färdigt under 2025.
Bruttoarea: 6 800 kvm, fördelat på två hus.
Byggherre: Gavlefastigheter AB
Arkitekt: Maxim Arkitekter AB
Konstruktör: WSP Sverige
Byggentreprenör: Sehed Bygg Gävleborg AB
Stomme: KL-trä
Byggnadsmaterial: 1 100 kubikmeter KL-trä och 110 kubikmeter limträ är levererat från Setra. Källare i betong, i konstruktionen finns inslag av stål.


Kommunen väljer att bygga i trä

Gävle kommun växer och behöver fler gymnasieplatser. Mot den bakgrunden beslutade kommunen att bygga ytterligare två hus, i direkt anslutning till Vasaskolans ursprungsbyggnad mitt i centrala staden. Att båda de nya husen skulle ha en stomme av KL-trä var ett tydligt krav från Gavlefastigheter, som med goda erfarenheter från tidigare kommunala trähusprojekt gärna väljer att bygga i trä.

– Kommunens ambition är att bygga i trä där så är möjligt, det är beslutat från politiskt håll och genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att uppnå största möjliga miljönytta i våra byggprojekt och där är valet av trästomme en starkt bidragande faktor. Vi vet att vi skapar stora hållbarhetsmässiga vinster genom bra materialval och vill, både ur ett klimat- och kvalitetsperspektiv, bygga med förnybara material, säger Lilianne Axelsson, projektledare på Gavlefastigheter.

Från och med vårterminen 2024 kan elever och personal njuta av både nytt naturvetarhus och ny matsal.


Naturvetarhuset

Naturvetarhuset består av fyra våningar, om cirka 4 500 kvadratmeter. Här finns moderna klassrum med tillhörande laboratorium. I lokalerna finns ett kafé och flertalet personalrum, samtalsrum och kontor. Huset rymmer också ett påkostat biologiskt museum, tillgängligt även för andra skolelever i Gävle.

Matsalsbyggnaden

Den nya matsalsbyggnaden innehåller även den fyra våningar, om totalt cirka 2 300 kvadratmeter. Här finns bland annat ett stort tillagningskök för 1 500 gäster, en stor matsal, en mindre matplats, personalutrymmen och en öppen studiemiljö.

Arkitektur inspirerad av jugend och naturen

Tillbyggnaderna kompletterar den vackra huvudbyggnaden, som fortsatt spelar huvudrollen på skolgården. Arkitekturen flirtar med 1800-talets jugend, men de moderna husen är mer avskalade och enklare till sin karaktär. Gemensamt för båda tillbyggnaderna är deras öppna ytor med stora fönster som släpper in mycket ljus.

– Interiören har många synliga träinslag och trästomme hjälper till att skapa känslan av att ha naturen inpå knuten, vilket är själva grundtanken i husens arkitektur och gestaltning. Valet av trä visar även på ett miljö- och klimatperspektiv, säger Karolina Dahlberg, arkitekt på Maxim arkitekter.

”Vi kunde antingen bygga något helt nytt, eller förvalta och förädla redan befintliga skolmiljöer.”


Lilianne Axelsson, projektledare på Gavlefastigheter

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?