Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Södra Hemlingby, Gävle

Hög estetik och synliga träytor i interiören präglar fastighetsbolaget Gavlegårdarnas lägenheter i Södra Hemlingby.

Här sparas värdefull arbetstid genom att använda riktigt stora byggelement i korslimmat trä.

Sodra-Hemlingby-projektfakta.png

Projektfakta

Byggherre: Gavlegårdarna, Gävles allmännyttiga fastighetsbolag
Typ av byggnad: Sex flerbostadshus med totalt 132 hyresrätter om 1-4 rum.
Bruttoarea: 15 177 m2
Byggår: 2020-2023
Plats: Gävle
Arkitekt: White arkitekter i Uppsala
Entreprenör: Byggpartner
Byggmaterial: Stommar av KL-trä och limträ. Betonggrund och fasadbeklädnad i svart, mörkt grå och grön chiffer. Trämaterialet återkommer i fastighetens trappor och i interiören med synligt KL-trä i lägenheterna längs husens långsidor.

Kvarteret är ritat av White arkitekter och består av totalt sex hus, i tre olika utföranden. Samtliga med stommar i trä och chifferfasad för att smälta in i de natursköna omgivningarna. Sammanlagt blir det 132 hyreslägenheter med en hel del synligt trä, något som kräver lite extra omsorg i KL-träfabriken.

När stommaterialet även används som ytskikt krävs en finare råvara och hög precision i alla led från produktion till montage, så att de synliga KL-träskivorna inte får några märken längs vägen. När väggarna är på plats kommer belöningen – bostäderna får en tydlig karaktär och känslan av att befinna sig i solida trähus förstärks.

 

 

Stora byggelement ger snabbt montage

Materialvalen i trä och sten är en medveten önskan hos bostadsbolaget Gavlegårdarna att skapa trivsel och förmedla en naturlig känsla med fokus på miljövänlighet. Träkonstruktionen har utformats för att hålla antalet byggelement nere, alltså antalet prefabricerade skivor som lyfts på plats när stommen monteras.

– Vi vill minimera montagetiden och tack vare Setras möjlighet att leverera så stora element kan vi minimera mängden lyft och antal montage. Vi jobbar här med KL-trä i upp till 3,5 x 18 meter stora bitar och bjälklagselement som är hela 12,3 meter. Det sparar verkligen tid, säger Magnus Emilsson, vd på Limträteknik i Falun och konstruktör i projektet.

Setra kan tillverka byggelement i KL-trä som är upp till 20 meter långa, vilket är det största formatet på marknaden.

 

Fuktskydd sätts på i fabriken

Något som också underlättar montaget är det nya fuktskyddet Wetguard, som här används för första gången i ett större svenskt byggprojekt. Skyddet stryks på bjälklagens ovansida och ändträ redan i fabriken.

Det diffusionsöppna membranet kan andas och släppa ut ånga, men är tätt nog för att inte släppa igenom några vattenpartiklar. Skyddet ersätter traditionella väderskydd och gör att stommontaget kan löpa på i samma takt oavsett väder. Läs mer om den nya tekniken här.

 

Sodra-Hemlingby-bt.jpg

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?