Våra enheter

I koncernen ingår åtta sågverk och två förädlingsenheter i Sverige. Två av sågverken, Malå och Rolfs, har integrerad sågning och hyvling.