Våra enheter

I koncernen ingår sju sågverk, ett träindustricentrum i Långshyttan och en förädlingsenhet i Storbritannien.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?