Malå

Råvara 
Sågverk: 100% furu. 
Förädling: sågad trävara varav ca 90% furu och 10% gran. 

Produkter 
Sågade och förädlade produkter som panel, PAR-varor (planed allround), impregnerad trall, regel och decking.

Huvudmarknader 
Sågade trävaror levereras internt till Setra, samt till Sverige och Danmark. Panelprodukter levereras främst till Sverige, Norge, Japan, Storbritannien, Italien och Grekland. PAR-varor (planed allround) levereras i huvudsak till Storbritannien. Impregnerade produkter säljs till Norge, Sverige, England och Italien.

Geografiskt läge 
Malå kommun, Västerbottens län 

Första etablering 
Sågverk och förädling 1946

Platschef
Nina Hägglund

Kontakt

Setra Trävaror AB
Storgatan 92
939 32 Malå

Telefon: 0953-414 00

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?