Sågade trävaror - furu

Sågade trävaror - Furu

Furu är ett relativt mjukt och lättarbetat träslag med många användningsområden. Setras furuprodukter kan nyttjas till allt från byggnadsvirke och trall till invändig panel, möbler och golv. Träslaget har hög hållfasthet och är lätt att såga och bearbeta.

Svensk furu med många användningsområden

Vi levererar svensk furu i olika kvaliteter, som kan erbjudas nedtorkade och längdspecifika utifrån dina behov. Våra furuprodukter har en tätvuxen fin struktur som klarar höga hållfasthetskrav men som också lämpar sig väl för synliga användningsområden som exempelvis möbler, trall, golv och innerpaneler. Allt timmer kommer från ansvarsfullt brukade skogar i den norra samt mellersta delen av Sverige – regioner med råvara av högsta kvalitet. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?