Electrolux Group, Greenhouse Sthlm

Electrolux Groups huvudkontor på Kungsholmen byggs ut med en närproducerad trästomme som även får en framträdande roll i gatubilden. Kvarteret Greenhouse Sthlm blir en grön stad i staden.

electrolux-referensfakta-bd.jpg

Projektfakta

Byggherre: Electrolux Group (genom Fastighets AB Gångaren 13)
Typ av byggnad: Utbyggnad av kontor i två delar: en tillbyggnad i 9 våningar med ny huvudentré samt en tillbyggnad om 2 våningar, med ett flerbostadshus i 7 våningar ovanpå.
Bruttoarea: 8500 kvm kontor, 6500 kvm bostäder
Byggår: 2022–2025
Plats: Stadshagen, Stockholm
Arkitekt och generalkonsult: Archus
Entreprenör: Totalentreprenör är Skanska. Trästommar monteras av Byggpartner.
Konstruktör av trästomme: Limträteknik i Falun
Byggmaterial: Stomme av korslimmat trä och limträ från Setra, cirka 4300 respektive 600 m3. Fasader i glas och återvunnet tegel.

 

Cirkulära lösningar, hållbara val och resursdelning ska prägla Greenhouse Sthlm, där en tillbyggnad av Electroluxkoncernens huvudkontor och 114 bostadsrätter byggs i första etappen.

– Som ett ledande företag inom hållbarhet vill vi bidra till stadsutveckling och ett mer hållbart byggande och boende. Genom att använda trä från de mellansvenska skogarna kan vi minska de nya byggnadernas klimatavtryck. Vi hoppas att husen får leva vidare i många generationer så att de kan binda koldioxid under lång tid, säger Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux Group.

”Genom att använda trä från de mellansvenska skogarna kan vi minska de nya byggnadernas klimatavtryck”


Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux

Synligt trä i arkitekturen

Kontorets sockelvåning byggs ut mot gatorna i två respektive nio våningar. Stommarna av korslimmat trä och limträ började monteras under augusti 2023 och arbetet fortgår till och med första kvartalet 2024. Den glasade fasaden vid fastighetens entré låter konstruktionen och de rejäla limträbalkarna synas även utifrån.

– Trä är ett fantastiskt material på så många sätt! Att kliva in i ett hus som är byggt i trä ger en särskild känsla. Det har vi valt att lyfta fram även i arkitekturen, förklarar Ulrika Kågström.

Byggnaden ska även rymma en restaurang, träningsanläggning och gårdar med odlingar på taken och väntas stå färdig i januari 2025. Ovanpå den låga delen av kontorets tillbyggnad byggs ett flerbostadshus i sju våningar med stora gemensamhetsutrymmen. Även här utgörs stommen av KL-trä och inflytt är planerad till sommaren 2025.

Målet är att kontoret ska certifieras enligt Breeam, nivå ”Outstanding” och bostäderna enligt Svanen, samt att både kontor och bostäder ska nå Sweden Green Building Councils nya certifieringsstandard för klimatneutralt byggande, NollCO2.

Om Greenhouse Sthlm

Det innovativa kvarteret Greenhouse Sthlm ska ha känslan av en stad i staden, där det mesta finns på 15 minuters promenadavstånd. När allt står klart 2033 kommer omkring 3 000 personer att arbeta och bo i kvarteret.

Här skapas även ett nytt torg och lokaler för restaurang, kafé, butiker och träningsanläggning. Hela förnyelsen utgår från gröna och klimatsmarta lösningar. Första etappen längs med S:t Göransgatan byggs huvudsakligen i trä.

Illustrationer: Archus

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?