Cederhusen, Stockholm

Med sin karaktäristiska fasad i cederträ sticker Cederhusen ut i stadsbilden, men det som verkligen utmärker byggnaderna ryms på insidan. Höghusen är Stockholms och Sveriges första moderna innerstadskvarter med stomme av trä.

KC-cedehusen-1.jpg

Projektfakta

Byggherre: Folkhem
Typ av byggnad: Det första kvarteret består av två flerbostadshus på 10-13 våningar med affärslokaler i markplan.
Bruttoarea: Cirka 11 000 m2 ovan mark.
Byggår: 2020-2022
Plats: Hagstaden, Stockholm
Arkitekt: General Architecture
Entreprenör: Veidekke
Byggmaterial: Stomme av KL-trä, med undantag för de två nedersta planen som uppförs i betong. Fasad av cederspån och limträ.


Cederhusen reser sig ovanpå tunnlarna där E4:an drar fram under Stockholm. Ett komplext markområde där trä var det enda alternativet för att inte överskrida belastningen på tunnlarna.

– Cederhusen är en milstolpe i högteknologiskt trähusbyggande. Många har sagt att ”det går inte att bygga så där!” eller ”det blir för dyrt”, men vi har visat att det är möjligt, säger Anna Ervast Öberg, projektutvecklare på byggherren Folkhem.


 

Trä inifrån och ut

Setra har levererat stommarna i korslimmat trä till Cederhusens första kvarter, två höghus på 11 respektive 13 våningar. Stommen består av väggar, hisschakt och bjälklag, vissa med synliga ytor som ger känslan av trä inifrån och ut.

Råvaran härstammar från skogar i Mellansverige och byggelementen har tillverkats vid fabriken i Långshyttan, cirka två timmar från Stockholm. Genom hela projektet fanns ett nära samarbete för att hålla nere klimatpåverkan.

Byggelementen tillverkades i en energisnål process och med exakta mått för att minimera spill. Delarna producerades och packades i samma ordning som de skulle monteras, vilket gjorde att de kunde lyftas på plats direkt från transporten. Det sparade både värdefull tid på bygget och plats på området. Tack vare den noggranna planeringen kunde montagetiden snabbas på och husen växte med cirka en våning i veckan.

Pris för årets bygge

Det första huset stod klart för inflytt i början av 2022. Projektet utnämndes då också till ”Årets bygge” i kategorin bostad av tidningen Byggindustrin. 2023 utsågs det till Årets Stockholmsbyggnad. När hela området är klart kommer det att utgöra ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö.

– Med Cederhusen har vi visat att det här är framtidens sätt att bygga på, med ett byggmaterial som är helt förnyelsebart. Trästommen gör husen energieffektiva samtidigt som de kan andas. Det är hus som man mår bar av att leva i, säger Anna Ervast Öberg på Folkhem.


”Med Cederhusen har vi visat att det här är framtidens sätt att bygga på”


Anna Ervast Öberg, Folkhem

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?