Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Universeum, Göteborg

I nya Universeum ska fler kunna ta del av upplevelser inom teknik och naturvetenskap. Den snillrika konstruktionen i trä tar för sig i Göteborgs stadsbild.

Universeum-fakta-bd.jpg

Projektfakta

Byggherre: Universeum
Typ av byggnad: Tillbyggnad bestående av en hög- och en lågdel, en cirka 60 meter lång bro, ett torn med tillhörande hisschakt och en sfärisk visualiseringsdom, klädd i cederspån
Bruttoarea: 4 500 kvm tillbyggnad
Byggår: 2019–2023
Plats: Göteborg
Arkitekt: Wingårdhs
Entreprenör: Skeppsviken Bygg
Konstruktör: MW Byggtekniska och Limträteknik i Falun.
Byggmaterial: Stommen består av limträ från Setra och KL-trä från Södra. Betong och stål förekommer i vissa delar. Fasadmaterial är cederspån. En glasfasad bildar länken mellan befintlig byggnad och tillbyggnad.


Universeum i Göteborg stod klart 2001 och fick då uppdraget att vara Sveriges nationella vetenskapscenter med syfte att sprida kunskap och intresse om teknik och naturvetenskap, framför allt till barn och unga.


Efter 15 år påbörjade Universum ett omfattande utvecklingsprogram med ambitionen att nå en bredare målgrupp och vässa sitt erbjudande.

Resultatet blev en modig, unik tillbyggnad om drygt 4 500 kvadratmeter, fördelade på en hög- och en lågdel, en cirka 60 meter lång bro och ett torn med tillhörande hisschakt. Som kronan på verket, en sfärisk visualiseringsdom, klädd i cederspån. Se Wingårdhs ritningar här: 


Kreativ lösning av Wingårdhs

Ännu en gång står Gert Wingårdh för en kreativ lösning, med trästomme.

– Det är fantastiskt att få fortsätta med ett projekt, så här 20 år senare. Trä är ett signum för Universeum, hur man omfamnas av en verksamhets fysiska rum är viktigt och det rådde inget tviviel om att fortsätta med trä som materialval, även för tillbyggnaden, säger Gert.

Universeum belönades med Träpriset 2003, som en publik byggnad med ovanligt mycket trä.

– 2019 fattade vi på Wingårdhs beslutet att alltid föreslå trä för byggnationer, vilket vi även gjorde här. Utöver att det skapar passande miljöer för verksamheten, är det ett hållbart material som jag verkligen gillar att jobba med.

Tillbyggnaden för Universeum vidare in i framtiden. Varsamt har den nya byggnationen sammanfogats med den gamla, med en tydlig vision att synliggöra träet. Överallt där det är möjligt tar trästommen och limträbalkarna plats i interiören.

Kantig sfär

Den sfäriska visualiseringsdomen har en diameter om 27,5 meter vid ekvatorn. Den är sammansatt av totalt 64 trianglar i limträ. Balkarna till trianglarna, vars sidor är 8 meter, prefabricerades i Setras fabrik i Långshyttan.

Universeum-pf2.jpg

Universeum-pf1.jpg

”Trä är ett signum för Universeum”


Gert Wingårdh, arkitekt, Wingårdhs

Totalentreprenör är Skeppsviken Bygg i Göteborg. Adam Andersson, entreprenad-ingenjör, vittnar om skräckblandad förtjusning vid första anblicken av ritningarna. Att visualiseringsdomen var utformad som ett gigantiskt klot, var bara en av utmaningarna med den högst komplicerade geometri som präglar projektet.

– Spektakulärt! Vilken oerhört häftig design med så många kluriga moment och komplexa konstruktioner. Bara bron som förenar byggnadens olika delar, högt och lågt, är en unik lösning. Helt byggd i limträ, 60 meter lång, åtta meter bred, med en spännvidd om 40 meter högt upp i luften, är det en skapelse av högst avancerad teknik.

Förberedelserna var överlag minutiösa, för att få ihop limträbalkarna till den sfäriska domen fick vi gå ner på detaljnivå. Montaget skedde del för del. Med millimeterprecision räknade vi ut placering och antal och vi fick ju bevisligen ihop det till slut, säger Adam.

Universeum-ww-puff-2.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?