Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Produktsortiment

Produktsortiment

Framtiden bygger på trä. Med en råvara som har sitt ursprung i ansvarsfullt brukade skogar, skapar vi förädlade klimatsmarta produkter och lösningar för byggande, boende, massa- och pappersproduktion och energi.

Så hjälper vi våra kunder att göra bättre affärer på en global marknad, samt bidrar till omställningen till bioekonomi.

Sågade trävaror

Sågade trävaror i furu och gran är viktiga exportprodukter. Furu är lätt att bearbeta eftersom det är relativt mjukt och används framför allt för produktion av synliga träprodukter som golv, möbler och dörrar. Andra användningsområden för furu är utomhus i olika tryckimpregnerade produkter som till exempel trall. Gran är det dominerande träslaget vid byggande och konstruktion eftersom det klarar höga hållfasthetskrav. Det används även för synliga produkter som exempelvis paneler och limträ.

Förädlade trävaror

Vår förädlade portfölj består av högförädlade produkter för byggande och boende på en global marknad. 

KL-trä
Helhetsleverantör av KL-träprojekt. Vi erbjuder kompletta trästommar med limträ och KL-trä till byggindustrin för leverans i Sverige och på export.

Limträ
Limträ med Sveriges kortaste leveranstider.

Hyvlade produkter
Hyvlade trävaror till konstruktionsmarknader globalt.

Komponenter
Fingerskarvade komponenter till dörr- och fönsterindustrin – främst Skandinavien, även Europa och globalt.

Bioprodukter

Varje timmerstock som Setra förädlar ska ge så högt sågutbyte som möjligt. Med sågutbyte menas hur stor andel av stocken som blir till plankor och brädor. Det är viktigt både ur ett resursperspektiv och ett eknomiskt perspektiv. Cirka 50 procent blir plankor och brädor och 50 procent blir bioprodukter i form av bark, flis och spån. Bioprodukterna säljs vidare till våra kunder som cellulosaflis, biobränsle eller djurströ. Hela stocken tas därmed tillvara, vilket är resurseffektivt.

Pyrolysolja

Pyrocell är ett bolag som ägs gemensamt av Setra och Preem. Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier och tankstationer. I Pyrocells pyrolysoljeanläggning som byggs vid Setra Kastets sågverk i Gävle kommer sågspånet förädlas till bioolja, som sedan kan vidareförädlas i Preems raffinaderi i Lysekil.

Det är en komplett värdekedja från skog till förnybart drivmedel.


Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?