Heby

Produkter
Sågade trävaror för leverans till industrikunder, hustillverkare, limträfabriker och brädgårdar med mera.

Huvudmarknader
Av produkterna går 50 % på export och 50 % till Sverige, varav 25 % till Setras egna enheter, främst Långshyttan.

Första etablering
Omkring 1915

Geografiskt läge
Heby kommun, Uppsala län

Platschef
Patrik Hedqvist

 

Kontakt

Setra Heby
Claes Wikströms väg 3
744 32 Heby

Telefon:
0224-368 00

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?