Nyby

Produkter
Sågade trävaror

Huvudmarknader
Produkterna går till vidareförädling inom Setra och till kunder i Sverige, Spanien och Storbritannien.

Geografiskt läge
Uppsala kommun, Uppsala län

Första etablering
Före 1818

Platschef
Jonas Lantz

 

Kontakt

Setra Nyby
Nybyvägen 8
743 63 Björklinge

Telefon: 018-56 08 00

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?