Kastet

Produkter 
Sågade trävaror

Huvudmarknader 
Produkterna levereras främst till Japan, Sverige och Nordafrika.

Geografiskt läge 
Gävle kommun, Gävleborgs län

Första etablering 
1899

Platschef
Charlotte Siljeholm

 

 

Kontakt

Postadress:
Setra Trävaror AB
Box 430
801 05 Gävle

Besöks- och leveransadress:
Setra Trävaror AB
Korsnäsvägen 151
804 23  Gävle

Telefon: 026-54 80 00

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?