Pyrolysolja

Inom Setra driver vi just nu ett mycket spännande projekt. Vid vårt sågverk i Kastet utanför Gävle pågår projektering av en anläggning som genom så kallad pyrolysteknik ska omvandla sågspån till bioolja. Vi är ett av de första företagen som tar den här idén vidare till kommersiell teknik. Kastet blir den första pyrolysoljeanläggningen i industriell skala i Sverige. Målet är att den ska stå produktionsklar under sommaren 2020.

Sågspån är en restprodukt i vår industriprocess och är i dag något som eldas och används som värmeenergi. Genom att omvandla sågspånen till bioolja tar vi ett stort kliv framåt i hållbarhetskedjan. När spånen hettas upp till hög temperatur utan syre sker en förvandling från fast till flytande form. Bland annat bildas det flytande tjära, pyrolysolja, som sedan förfinas ytterligare.

Biooljan kan ersätta fossil olja och kan till exempel komma till nytta i värmepannor i energibranschen eller inom industrin. Den kan också användas för att producera biodrivmedel, vilket skulle bli ett betydelsefullt bidrag i omställningen till en fossilfri transportsektor.