2018-01-24

Setra investerar i komponentfabrik i Långshyttan

Träindustriföretaget Setra investerar i en komponentfabrik i Långshyttan. Investeringen syftar till att möta kundernas ökade efterfrågan på komponenter till exempelvis dörrar och fönster. Kunderna finns såväl i Skandinavien som i övriga världen.

Setra har tecknat avtal om förvärv av en industrifastighet i Långshyttan. Fastigheten ägs idag av Outokumpu och tillträde sker under första kvartalet 2018. Köpet innebär stora möjligheter att utveckla verksamheten mot mer förädlade produkter och det första steget blir att anlägga en komponentfabrik.    

   – Vi ser en stor efterfrågan på ett mer förädlat sortiment. Investeringen gör det möjligt för oss att öka vår långsiktiga konkurrenskraft och erbjuda produkter till bland annat den skandinaviska fönster- och dörrindustrin, säger Hannele Arvonen, VD Setra.

Fastigheten som Setra har köpt ligger i närheten av Setras anläggning i Långshyttan, där Setra har sin limträtillverkning. Satsningen ger därmed möjligheter att skapa ett träindustricenter i Långshyttan. Råvaran till den nya komponentfabriken kommer att tas från Setras furuverk i Bergslagen och är optimal för just den här typen av industri. Produktionsvolymen kommer att ligga på 45 000 m3 färdiga komponenter.

   – Vi bygger vidare på en framgångsrik väg och tar vara på den kompetens vi har inom Setra när det gäller komponenter. Vi kommer att bygga en effektiv och industriellt anpassad anläggning för att bli en tongivande aktör riktad mot fönster- och dörrindustrin, säger Olle Berg, marknadsdirektör på Setra, som också ser bra synergier genom att lokalisera den nya fabriken till Långshyttan.

   – Det är en spännande utveckling överallt i världen där trä är ett material som flyttat fram sina positioner ordentligt. Mycket talar för trä, inte minst att det är en förnybar råvara och ett hållbart byggmaterial som bidrar till minskade koldioxidutsläpp, säger Olle Berg.
 

Produktionsstart för komponentfabriken i Långshyttan är planerad till andra halvåret 2018.
 

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?