2020-01-09

Anders Källström ny styrelseordförande i Setra

Träindustriföretaget Setra har haft en extra stämma där ny ordförande valdes och även tre nya ledamöter valdes in.

Som ordförande för styrelsen valdes Anders Källström. Han är ledamot i Setras styrelse sedan 2018 och har varit vd och koncernchef i LRF, Lantbrukarnas Riksförbund åren 2009 – 2019. Utöver Setra har han ett antal andra styrelseuppdrag och är bland annat ordförande i Svenska Hockeyligan, SHL.

Nuvarande styrelseordförande Börje Bengtsson samt styrelseledamot Sture Karlsson har avböjt omval.

– Anders Källström är med sin erfarenhet och personlighet mycket lämpad att leda styrelsens arbete framöver, säger Eva Färnstrand, ordförande i Sveaskog.

– Sammansättningen i den nya styrelsen har en bra bredd vad gäller kompetenser och erfarenheter, både från skogsnäring och industrier, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

 

Efter dagens stämma ser sammansättningen av styrelsen ut så här:

Viveka Beckeman (omval)

Anders Källström (omval)

Per Matses (omval)

Fredrik Munter (nyval)

Lennart Sundén (nyval)

Juha Taavila (nyval)


 

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?