2021-10-28

Setra satsar i Malå – fördubblar sin produktion

Träindustriföretaget Setra fördubblar sin produktion vid enheten i Malå, Västerbotten. Det beslutade bolagets styrelse vid sitt senaste möte.     – Investeringen innebär ett lyft för Malå och regionen och gör Setra mer konkurrenskraftigt som helhet, säger Katarina Levin, VD på Setra.

Setras styrelse har beslutat att investera cirka 390 miljoner kronor i anläggningen i Malå. Det innebär att produktionen kommer öka från dagens 160 000 m3 per år till, i ett första skede, 350 000 m3 per år.

– Det är otroligt positivt att styrelsen säger ja till att modernisera anläggningen som gör att vi skärper vår konkurrenskraft och ökar förädlingsvärdet. Investeringen gör att vi kan producera högkvalitativa produkter med mycket stor noggrannhet vad gäller mått och precision. Hela produktionslinjen blir toppmodern vilket också gör att volymen nästan fördubblas, säger Katarina Levin.

Enheten i Malå kommer få ett nytt timmerintag, en ny såglinje, ett uppdaterat justerverk och en ny torkanläggning. Den nya anläggningen kommer att ge högre kvalitet på produkterna, en effektivare produktion och ett lägre klimatavtryck genom smartare processer jämfört med nuvarande.

– Vi är väldigt glada att styrelsen har sagt ja till vår investeringsplan. Det här kommer betyda jättemycket inte bara för Setra utan även för Malå och Västerbottens inland, säger Marlene Bergström, platschef Setra Malå.


Bildtext: Marlene Bergström är platschef för Setra i Malå.

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?