2017-10-04

Setra inleder försäljningsprocess av Setra Rolfs i Kalix

Setra inleder en försäljningsprocess av verksamheten i Rolfs, Kalix. Enheten har 60-talet anställda och producerar sågade trävaror såsom konstruktionsvirke, paneler och olika typer av byggprodukter.

Hannele Arvonen, Setras vd och koncernchef, kommenterar nyheten så här:
­– Vi fokuserar på att öka synergierna inom koncernen för att utveckla vår långsiktiga konkurrenskraft. Integrationen mellan Setra Rolfs och Setras övriga produktionsenheter vad gäller råvaruförsörjning och marknadskoncept är låg, därför är det logiskt att vi prövar andra ägarstrukturer för enheten.

Setra har tidigare sålt enheter som inte är direkt kopplade eller stödjer kärnaffären.

– Det handlar om att välja och välja bort och att prioritera. Vi har en stark finansiell ställning och har skapat en plattform för att kunna utveckla Setra och ta nästa steg. Det här steget ligger helt i linje med Setras övergripande strategi att optimera våra resurser, såsom råvara och produktionskapacitet och ta vara på möjligheterna på marknaden på bästa sätt för att möta kundernas behov och önskemål, säger Hannele Arvonen.

Efterfrågan på sågade trävaror är fortsatt mycket god i Sverige, Skandinavien och globalt. Nyligen har Setra nyanställt 19 medarbetare vid anläggningen i Malå.

­– Vi har ökat produktionen av sågade trävaror i Malå från 170 000 m3 sågade varor/år till ca 215 000 m3 sågade varor per/år. Hyvleriet har nyligen byggts om och uppdaterats för att klara den ökade produktionsvolymen av interiöra produkter, såsom högkvalitativa golv och paneler. Nyligen förvärvade vi även en lokal i anslutning till enheten som passar bra för vår vidareförädling. Med de här åtgärderna säkerställer vi en bättre utveckling både för etablerade och nya kunder vad beträffar volymer, produktutveckling och service, säger Hannele Arvonen.

Vid Setras anläggning i Rolfs, Kalix, som är en av Setras tio produktionsenheter, producerar företaget sågade trävaror såsom konstruktionsvirke, paneler och olika typer av byggprodukter. Produktionsvolymen 2016 var 73 000 m3. Anläggningen har 60-talet medarbetare, som till största delen består av produktionspersonal, men även personal inom administration, ekonomi och marknad. Produkterna levereras främst till Skandinavien och Europa.
 

För mer information, kontakta gärna:
Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17
Anders Nordmark, platschef Setra Rolfs, telefon 0923-73210, mobil 070-545 4803
 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?