2019-12-02

Setra minskar sin produktion i Malå

Träindustriföretaget Setra har för avsikt att minska produktionen vid anläggningen i Malå under 2020.

Minskningen är en konjunkturanpassning till rådande marknadsläge och innebär att totalt
23 medarbetare varslas om uppsägning från och med maj 2020.

Sågbranschen och trävaruindustrin upplever en vikande marknad sedan cirka ett år tillbaka.
Ansatsen att minska produktionen i Malå är ett resultat av detta.

   – Beslutet om varsel är tufft men nödvändigt att ta i nuvarande situation. Vi har samtidigt ett behov av
att skapa förutsättningar för enheten att på sikt återta sin konkurrenskraft, säger Marlene Bergström, Platschef Setra Malå.

 

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?