2016-05-10

Setra säljer dotterbolaget Plusshus

Setra har i dagarna träffat en överenskommelse med Derome om försäljning av dotterföretaget Setra Plusshus.

– Setras dotterbolag Plusshus har med sitt koncept för industriellt trähusbyggande utvecklats väl på en växande marknad för trähusbyggnation. För att säkerställa nästa steg och en fortsatt positiv utveckling har Setra bedömt att det ska ske tillsammans med en ägare som har trähusbyggnation som huvudfokus, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

– Setras roll är att vara en strategisk samarbetspartner till trähusbyggande företag. Vi ser mycket positivt på Derome som nya ägare av Plusshus. Derome står för ett långsiktigt ägarskap och är en stark koncern med god kapacitet och rätt kompetens att driva och utveckla verksamheten vidare, säger Hannele Arvonen.

– Förvärvet av Plusshus ligger i linje med den satsning som Derome tidigare har aviserat gällande egen produktion av bostadshus i trä med modern och rationell volymbyggnadsteknik. Med ett inarbetat koncept som Plusshus kommer vi igång tidigare än tänkt och det ger oss synergier när vi ska utveckla vår kommande fabrik på västkusten, säger Peter Mossbrant, vd Derome Hus.

Plusshus kommer från den 1 juni 2016 att ingå i Deromekoncernen under namnet Derome Plusshus.

Setra Plusshus är sedan 2009 ett helägt dotterbolag till Setra Group och svarade 2015 för cirka 4 procent av koncernens totala omsättning. Plusshus levererar kundanpassade bostadshus i trä med hög prefabriceringsgrad. Erbjudandet omfattar koncept för småhusbebyggelse som radhus, kedjehus och fristående villor, men även flerfamiljshus, hotellbyggnader och olika förtätningsprojekt. Produktion sker i Kristinehamn samt i Renholmen utanför Skellefteå.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Hannele Arvonen, vd och koncernchef  
Telefon: 08-705 03 10, mobil: 070-618 19 17

Anders Marklund, CFO
Telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96

Release

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?