2023-05-25

Fokus på växtskydd och hållbarhet när EU besökte Setra

På tisdagen fick träindustriföretaget Setra besök av en EU-delegation bestående av växtskyddscheferna från EU:s medlemsländer.    – Vi är mycket glada åt att vi fick chansen att ta emot EU-besöket och visa runt på vårt sågverk samt berätta hur vi jobbar med spårbarhet, lagkrav och certifiering samt torkning av virket, säger Melanie Sjögren, hållbarhetschef på Setra.  

Så många som 26 av EU:s 27 medlemsländer fanns representerade med sina respektive växtskyddschefer och annan personal från EU-kommissionen, totalt ett 60-tal personer. Under besöket på Setra Nyby fick de lyssna på föredrag om hur en modern träindustri jobbar. Setra tar vara på 100 procent av stocken som blir till klimatvänliga produkter varav mycket exporteras till kunder globalt.

­– Växtskyddscheferna var mycket intresserade av hur vi på Setra jobbar med spårbarhet av virket, torkningsprocessen samt hållbarhet i alla led. Många frågor handlade om växtskadegörare, hur man kan förhindra spridning av dem, effekter på torkning till följd av klimatförändringarna samt biomassans betydelse och användning i Sverige, säger Melanie Sjögren.

Gruppen fick även en visning av sågverket och torkprocessen på Setra Nyby.

– Många av besökarna hade inte tidigare varit på ett modernt sågverk och tyckte det var roligt att få se hur hela processen går till. Det blev bra att knyta ihop hela värdekedjan från skogen till färdiga träprodukter, säger Jonas Lantz, platschef på Setra Nyby.

Dagen började i ett avverkningsområde utanför Uppsala där personal från SLU och Mellanskog höll i olika stationer med information om hållbart skogsbruk, skogsplantering och skogsavverkning samt kontroll av skadegörare.

Besöket anordnades av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet tillsammans med Jordbruksverket, i samarbete med SLU, Mellanskog och Setra. Det är en del av en rad olika möten under det svenska ordförandeskapet och riktade sig till EU:s växtskyddschefer (COPHS). Syftet med besöket var bland annat att diskutera frågor av strategisk karaktär i syfte att förhindra introduktion och spridning av växtskadegörare som omfattas av växtskyddslagen.

Bildtext: EU:s växtskyddschefer besökte Setra Nyby den 23 maj. De fick se hur en modern träindustri arbetar med hållbarhet, spårbarhet och torkning av virke.
 

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?