Brf Honungskupan är Setra och Veidekkes tredje stora gemensamma projekt. Bild: Obos

En relation som förenklar byggprocessen

Sigtuna Stadsängar ska bli Sveriges mest hållbara stadsdel. I projektet kan Setra och Veidekke dra nytta av lärdomar från bland annat Cederhusen och Bromma Trädgårdsstad.

Ett av inslagen i Sigtuna Stadsängar blir 53 Svanen-märkta lägenheter i Brf Honungskupan. Bostäderna byggs av Veidekke och stommarna i KL-trä och limträ levereras av Setra.

Företagens samarbete tog fart för tre år sedan vid projekteringen av Cederhusen i Stockholm som totalt omfattar 234 lägenheter. Den första etappen där består av 10–12 våningar, vilket har gett viktiga erfarenheter av träbyggande på höjden.

– Vårt andra stora gemensamma projekt var 42 bostadsrätter i Bromma Trädgårdsstad i fjol. Det var på låg höjd, men med långa träelement och många bearbetningar och fräsningar, säger Christoffer Lind, projektledare inom Bygglösningar på Setra.

I Sigtuna är den främsta utmaningen inte höjden eller längden, utan en tajt produktionsplan på en plats med minimala lagringsutrymmen.

– Det ställer höga krav på planering och logistik, konstaterar Per-Ola Larsson, inköpare på Veidekke.

Viktigt att utgå från träets egenskaper

De senaste årens täta samverkan har gynnat både Setra och Veidekke. Genom att lära av varandra har företagen effektiviserat byggprocesserna och utvecklat sina kunskaper om träbyggande.
– Ett av de främsta råden är att utgå från träets egenskaper redan på arkitektnivå. Då kommer materialet bäst till sin rätt, påpekar Christoffer Lind.

Han förespråkar även en nära relation mellan tillverkare och projektör:
– Om projektören vet hur vår produktion går till blir det lättare för oss att anpassa och optimera leveranserna.
Per-Ola Larsson tror att nästa steg i samarbetet blir att ta fram nya, innovativa byggsystem i trä, vid sidan av massivträ.

– En allt viktigare hållbarhetsfaktor är att maximera råvaruuttaget och minimera mängden spill, säger han.

Setra och Veidekke samarbetar vid Cederhusen i Stockholm.

 

Publicerad: 2022-05-13

Tips för att lyckas med byggprojekt i trä:

  • ”Tänk trä” redan från start. Projekt som utgår från stål- eller betongstommar gör det svårare att hitta en effektiv lösning med trä.
  • Låt arkitekten utforma planlösningar som passar för trä.
  • Engagera träleverantören i ett tidigt skede. Då kan produktionen och leveranserna effektiviseras.
  • Ge projektören inblick i hur produktionen av träelement går till. Då underlättas samarbetet i alla led.
  • Skapa gärna en särskild projektorganisation för träbyggande. Det förenklar kontakterna mellan byggbolag och leverantör, och gör det lättare att bygga upp en kunskapsbank.
  • Skapa gärna ett särskilt hantverksteam som monterar trästommarna. Det ger värdefulla erfarenheter som kan användas i nästa projekt.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?