Ett nytt sätt att bygga– och ett nytt sätt att samverka

Hennes vision är att Cederhusen ska förknippas med framtidstro och nybyggaranda. Anna Ervast Öberg hoppas att de unika träkvarteren blir en symbol för Stockholms hållbarhetsarbete.

Sedan projektstarten 2016 har Anna Ervast Öberg en nyckelroll i utformningen av Cederhusen. Inledningsvis hade hon bland annat ett tätt samarbete med markägaren Stockholms stad.

Vilka utmaningar har du mött?

Först gällde det att hitta en trygg bygglösning ovanpå de tre tunnlar som rymmer E4/E20 och Värtabanan. Många har sagt att ”det går inte att bygga så där!” eller ”det blir för dyrt”, men vi har visat att det är möjligt. Vissa har också undrat hur trä reagerar med tanke på brand, akustik och fukt. Det korta svaret är att trä oftast har bättre egenskaper än andra material.

Hur har samarbetet med alla leverantörer fungerat?

Även när det gäller samverkan har vi hittat ett nytt, mer modernt och roligare sätt att jobba. Som grund har vi ett nära kunskapsutbyte i hela kedjan och tar del av varandras processer för att kvalitetssäkra klimatarbetet. Genom att utgå från en gemensam affärsnytta, effektivitet och spårbarhet tar vi oss an de frågor som inte går att lösa med enbart kravställning och upphandling.

Hur är intresset för att bo i Cederhusen?

Det har varit stort, ända från start. I det första kvarteret finns 111 lägenheter, och nästan alla är redan sålda. Det finns helt klart ekonomi i projektet, även på Sveriges tuffaste bostadsmarknad.

Text: Lena Lidberg
Foto: Emil Nordin

Publicerad: 2021-07-05

Anna Ervast Öberg

Yrke
Projektutvecklingschef, med bakgrund som arkitekt.

Arbetar
På byggaktören Folkhem, där hon bland annat ansvarar för utvecklingen av Cederhusen.

Om trä
”Möjligheten att utveckla träbyggande i stadsmiljö lockade mig till Folkhem 2015. Här finns, av klimatskäl, ett beslut om att enbart bygga hus av trä.”

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?