Jouko Mäkimattila framför det nya hyvleriet i Hasselfors.

Hasselfors hyvlar virke till hela världen

Intresset för att bygga i trä växer. För att möta utvecklingen breddar Setra sitt sortiment av konstruktionsvirke med en stor satsning på nya hyvlade produkter. Snart startar tillverkningen i det nya hyvleriet i Hasselfors.

– Trä är framtidens byggmaterial och vi är övertygade om att träbyggandet kommer fortsätta växa trots coronakrisen. Nu kan vi erbjuda en starkare produktportfölj till kunder på den globala konstruktionsmarknaden och därmed också öka vårt bidrag till hållbart byggande, säger Olle Berg, direktör för marknad och affärsutveckling på Setra.

Det nya sortimentet består av hyvlat konstruktionsvirke i olika dimensioner, som till exempel takstolsvirke och reglar, och kompletterar Setras utbud av sågat konstruktionsvirke. Virket sorteras maskinellt och klassas enligt de hållfasthetsstandarder som gäller för bärande konstruktioner i Europa, USA och Australien. Produkterna säljs både till bygghandel, industrier och till större byggprojekt.

Flexibel produktion

Konstruktionsvirket tillverkas vid Setras nya hyvleri med integrerat justerverk i Hasselfors. Det nya hyvleriet kommer börja att producera under sommaren 2020. Råvaran är gran som hämtas inom en radie på cirka tio mil. Timmer med rätt längdspecifikationer väljs ut redan i skogen och genom att hyvlingen integreras i sågprocessen kapas ett led i produktionen.

– Vi jobbar mycket med att få ner ledtiderna och kunna vara flexibla gentemot kunderna. Där hjälper även den nya tekniken till en hel del. Vi har till exempel den modernaste sorteringsutrustningen som finns och den är väldigt effektiv, säger Jouko Mäkimattila, produktchef för hyvlade varor på Setra.

Har redan skickat provleveranser

Målsättningen är att tillverka cirka 200 000 kubikmeter hyvlade varor per år i Hasselfors. En viktig marknad blir Storbritannien, där Setras distributionslager i hamnstäderna King's Lynn, Rochester och Hull kommer väl till pass.

– Den största volymen kommer att gå genom King's Lynn. Vi ser en stor potential i Storbritannien och de första provleveranserna av takstolsvirke, TR26, är faktiskt redan framme hos kunderna, säger Jouko Mäkimattila.

– Vårt etablerade leveransnätverk i Storbritannien har gjort det möjligt för Setra att snabbt utveckla en kundbas i Storbritannien. Efterfrågan på våra produkter ökar snabbt med både nya och befintliga kunder, säger Stuart Newman, managing director på Setra i Storbritannien.

Nästa steg blir att CE-märka det hållfasthetssorterade virket för försäljning inom Europa. Till hösten väntas produktionen komma igång på riktigt. De första produkterna att lämna hyvleriet blir virke i klasserna C24 och C30, som ofta används till takstolar och bjälklag i Sverige och övriga Europa. Så fort hyvleriet är igång startar också processen med att få virket certifierat för försäljning USA och därefter Australien. 

Virke för bärande konstruktioner

Konstruktionsvirke används för att bygga hus och andra konstruktioner där det ställs särskilda krav på materialets styrka. Därför är det viktigt att virkets egenskaper är välkända och kontrollerade.

I Europa används C-klasser från 14 till 50 för att visa hur starkt virket är, men i praktiken används framförallt virke upp till C30. Ju högre siffra desto högre böjhållfasthet har virket. Setras sortiment sträcker sig från C24 till C40 inom både hyvlat och sågat.

USA har ett eget system för hållfasthetssortering, liksom Australien.

Text: Linn Treijs
Foto: Kicki Nilsson

Publicerad: 2020-06-30

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?