Byggnaders klimatpåverkan

Martin Erlandsson är affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet där han arbetar med utveckling av produkter och tjänster, framför allt digitalisering av miljöbedömningar.

Utöver att ta fram olika typer av miljöprestanda har han även varit med och räknat på byggnaders klimatpåverkan beroende på materialval.

Ur ett klimatperspektiv – hur väl står sig KL-trä jämfört med andra material?

– Trä för byggnadsändamål är konkurrenskraftigt då materialet har en låg klimatpåverkan i förhållande till andra alternativ.

Men genom att anstränga sig kan även andra materials klimatpåverkan reduceras kraftigt. När man räknar på vilken klimatpåverkan en byggnads konstruktionslösning har får trähus alltid bättre resultat än hus byggda i andra material. Det spelar inte så stor roll om man använder lättbyggnadsteknik, volymelement eller KL-trä.

Kan KL-trä bli ännu bättre?

– Det handlar mycket om att se över vilket drivmedel man använder i skogsbruket, i frakten från skogen och i sågverket. Genom en övergång till biodiesel kan man sänka sin klimatpåverkan, likaså genom att titta på en utveckling av förnybara lim i tillverkningen av KL-trä istället för fossilbaserade. Även närhetsprincipen är viktig, det vill säga att tillverkningen ligger nära byggplatsen.

Vad tycker du är mest intressant med KL-trä?

– Det är att man genom att använda massiva träelement bygger in ännu mer biogent kol i byggnaderna. Dessvärre har vi inte något sätt att bedöma den temporära kolsänkan, men det är helt klart ett riktigt guldägg som man inte tar med i bedömningen av träprodukter, vilket är väldigt synd.


Publicerad: 2020-09-17

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?