Electrolux bygger en grön stad i staden

Electrolux utvecklar kvarteret vid sitt huvudkontor i Stockholm med kontor och bostäder. Setra levererar närproducerat KL-trä och limträ till projektet där hållbarhet och cirkularitet är i fokus.

En grön, levande stad i staden, det är visionen för kvarteret som kallas Greenhouse Sthlm. När Electrolux bygger ut sitt huvudkontor på Kungsholmen och uppför 600 nya lägenheter i kvarteret, är det med cirkularitet, resursdelning och hållbarhet i fokus.

Den första etappen innefattar 8 000 kvadratmeter kontorsyta och 6 000 kvadratmeter bostadsrätter. Byggnaderna ska även rymma en restaurang, träningsanläggning och odlingar på taket.

– Som ett ledande företag inom hållbarhet vill vi bidra till stadsutvecklingen genom ett mer hållbart byggande och boende. Att bygga huvudsakligen i trä från de mellansvenska skogarna hjälper oss att få ner de nya byggnadernas klimatavtryck – trä är ett fantastiskt material på så många sätt och vi har därför även velat lyfta fram det i arkitekturen, säger Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux.

Fakta: Greenhouse Sthlm

Byggherre: Electrolux
Typ av byggnad: Utbyggnad av kontorsfastighet med bostadsrätter, restaurang och träningsanläggning.
Bruttoarea: 14 000 kvm
Byggår: 2022-2024
Plats: Stadshagen, Stockholm
Arkitekt: Archus
Entreprenör: Skanska. Kontorets trästomme monteras av Byggpartner och lägenheterna levereras i moduler av Nock Massiva Trähus
Byggmaterial: Korslimmat trä och limträ

 

Ett projekt som visar vägen

De klimatsmarta stommarna får en visuellt framträdande roll genom glasade fasader. Byggelementen i korslimmat trä och limträ tillverkas vid Setras träindustricenter i Dalarna. Stommen till kontoret levereras på totalentreprenad i samarbete med Byggpartner, medan lägenheterna tillverkas i moduler av Nock Massiva Trähus.

Totalt består projektet av cirka 5 000 kubikmeter KL-trä och 600 kubikmeter limträ, som börjar levereras under 2023.

– Vi är väldigt glada över att få vara en del av detta tongivande projekt som verkligen visar vägen för framtidens byggande. Oavsett om det gäller kontor, bostäder eller publika lokaler så går branschen mot allt mer hållbara materialval där trä spelar en viktig roll, säger Daniel Halvarsson, affärschef bygglösningar och komponenter hos Setra.

Projektet kommer att certifieras enligt Breeam samt Swedish Green Building Councils nya certifieringsstandard för klimatneutralt byggande, NollCO2, och väntas stå färdigt sommaren 2024.

För mer information, besök gärna kvarterets egen hemsida greenhousesthlm.se


Text: Sara Schröder
Illustration: Archus

Publicerad: 2022-09-21

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?