Falun fortsätter välja trä

I Faluns nya bostadsområde Surbrunnshagen växer en ny förskola med träprägel fram. Ett naturligt val med tanke på kommunens träbyggnadsstrategi som lyfter fram sunda material och resurseffektiva byggprocesser.

Falun har en lång tradition som trästad och är en av de kommuner i landet som tidigt kom i gång med att bygga större trähus i modern tappning. Här finns sedan 2011 en träbyggnadsstrategi att luta sig mot som ligger till grund för kommunens träfokus.

– Träbyggnadsstrategin gör att vi alltid tittar på de ekonomiska och tekniska möjligheterna att bygga i trä. Vi utgår från trä i alla våra projekt och våra detaljplaner utformas för att främja träbyggande, säger Erik Bäremo, teknisk projektledare i Falu kommun.

En starkt bidragande orsak till valet av trästomme är den livscykelanalys som kommunen gjorde initialt i projektet. Där jämfördes klimatpåverkan från två olika stomsystem.

–  Livscykelanalysen tydliggjorde verkligen hur mycket man kan sänka en byggnads koldioxidutsläpp genom att välja en trästomme, säger Erik Bäremo.

Synligt trä både inne och ute

Förskolan får en yta på 2 300 kvadratmeter och byggs i två plan med åtta avdelningar och komplementbyggnader. Den byggs också på ett sätt som gör det enkelt att kunna ställa om byggnaden till en F-3-skola för eventuella framtida behov. Trästommen kommer att synas både i interiören och utvändigt. Sammanlagt levereras 390 kubikmeter KL-trä och 12 kubikmeter limträ från Setra till projektet, som uppförs på totalentreprenad av Byggtjänst i Falun.

– Det är en stor fördel att kunna handla av en lokal leverantör nära byggplatsen. Det ger korta och effektiva transporter vilket är bra ur ett miljöperspektiv. Vi är också väldigt nöjda med bemötandet från Setras medarbetare under resans gång, säger Anders Fyhr, vd på Byggtjänst i Falun.

När KL-träelementen levereras till byggplatsen är de paketerade i rätt montageordning och förberedda med håltagningar för ventilation, vatten och avlopp och med monterade lyftstroppar för att enkelt kunna lyftas på plats.

– Det finns många fördelar med att bygga i trä. Vi som jobbar ute på byggplatsen märker att arbetsmiljön blir bättre. Det blir inte blir lika bullrigt och dammigt som när man bygger i betong, säger Martin Fyhr, platschef på Byggtjänst i Falun.

Text: Katarina Brandt
Illustration: Falugruppen Arkitektkontor

Publicerad: 2021-09-14

Förskolan Surbrunnshagen

Förskolan Surbrunnshagen är ritad av Falugruppen Arkitektkontor och byggs med en stomme i massivt trä från Setra som blir synlig både invändigt och utvändigt.

Projektet beräknas stå klart hösten 2022 och utförs på totalentreprenad av Byggtjänst i Falun.

”Det är en stor fördel att kunna handla av en lokal leverantör”

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?