Här byggs framtidens trästad

Veidekke har börjat montera stommen till Cederhusen i Stockholm. Det är Sveriges största bostadskvarter i massivträ. Det korslimmade träet kommer från Setras nya fabriken i Långshyttan, bara två timmar från Stockholm. 

Det är tidig morgon i Hagastaden. Solen letar sig in mellan höghusen i den nya stadsdelen som knyter ihop Stockholm med Solna. De första boende flyttade in i Hagastaden 2017 men först 2030 beräknas hela området stå klart. Folkhems bygge av Cederhusen står på tur. Det är fyra stora hus, 10–13 våningar höga och med totalt 234 lägenheter, där trä bokstavligt talat kommer att sitta i väggarna.

Bortsett från grunden byggs husen helt och hållet i trä – allt från den stiliga fasaden i cederträ som gett kvarteret dess namn, till de bärande elementen och stommarna i korslimmat trä, KL-trä.

 


Tillverkning med lågt klimatavtryck

När Veidekke skulle välja leverantör av trästommen föll valet på Setra tack vare en kombination av låg miljöpåverkan och hög service. Att bygga med närproducerat KL-trä från Långshyttan innebär att den totala klimat- och miljöpåverkan från projektet blir väsentligt lägre än om stommarna byggdes i betong. Det beror på att trä som material har ett lägre koldioxidavtryck.

Tillverkningen i den nya fabriken är dessutom mycket energisnål. Med endast två timmar till Stockholm och Mälardalen kan transporterna hållas nere. Sammantaget blir hela processen, från avverkningen av skogen till ett färdigt stomrest hus, väldigt effektiv och med ett mycket lågt klimatavtryck.

– Råvaran till KL-trätillverkningen kommer främst från vårt eget sågverk i Heby som ligger ganska precis tio mil söder om Långshyttan. Eftersom Setra inte äger någon egen skog köps allt sågtimmer in från närliggande skogar inom en radie på ungefär tio mil från sågverken, säger Rickard Kokkonen, säljare av bygglösningar på Setra.
 

Flexibel produktion minskar spillet

Redan i Setras nya KL-träfabrik planeras produktion, leverans och installation av byggelementen för att montage på byggplatsen ska bli så smidigt som möjligt. Fabriken i Långshyttan är toppmodern och uppbyggd enligt ett smart flöde. Limpressen är en av världens största. Den har ett pressbord som mäter hela 6 x 20 meter vilket gör det möjligt att pressa två stora KL-träskivor sida vid sida.

– Storleken på pressen gör att vi har flexibla bredder och på så sätt en kostnadseffektiv produktion. Genom att ta fram projektspecifika byggelement på ett optimalt sätt minskar vi spillet vilket innebär både miljömässiga och ekonomiska fördelar, både för oss och våra kunder, säger Rickard Kokkonen.

Mer klimatsmarta och effektiva leveranser

En av utmaningarna med bygget av Cederhusen är själva platsen i centrala Stockholm där mycket människor och fordon är i rörelse. Här pågår flera byggprojekt samtidigt och både lagringsutrymmen och lossningszoner är i princip obefintliga. Utöver en kostnadseffektiv byggprocess, är en väl genomtänkt bygglogistik viktig för det miljö- och hållbarhetsarbete som är en central del i projektet.

– Det faktum att Setras KL-träfabrik i södra Dalarna ligger endast två timmar från byggplatsen innebär många fördelar. Det gör det bland annat enklare att planera för klimatsmarta och effektiva leveranser, säger Anna Ervast Öberg, projektutvecklare för Cederhusen på byggaktören Folkhem, som driver projektet.

Nära dialog genom hela processen

Setras team i Långshyttan arbetar utifrån en projektmodell med en skräddarsydd arbetsgrupp och en dedikerad projektledare som driver arbetet.

– Vi har tagit fasta på de mjuka värdena och tror på den personliga kontakten. Att bygga med KL-trä är nytt för många. Därför är det viktigt med en leverantör som kan erbjuda stöd genom hela processen, säger Kurt Englund, projektchef för bygglösningar på Setra.

Köparna dras till trä

På Folkhem är man glada och lite förvånade över att intresset för Cederhusen har varit så stort. När de första lägenheterna kom ut på marknaden såldes de betydligt snabbare än beräknat.

– Det är roligt att allt fler börjar få upp ögonen för materialet trä och dess fördelar. Inte bara som byggnadsmaterial utan som en del av en klimatsmart och trivsam boendemiljö, säger Anna Ervast Öberg på Folkhem.

Montaget av Cederhusens första byggnad påbörjades i september 2020 och ska vara klart i början på 2021. De första lägenheterna i projektet beräknas vara färdiga för inflyttning under första kvartalet 2022.

Text: Katarina Brandt 
Foto: Emil Nordin och Ola Högberg

Publicerad: 2021-02-04

Cederhusen är ett av världens största trähusprojekt och Stockholms första innerstadskvarter byggt i trä.


"Vi har tagit fasta på de mjuka värdena och tror på den personliga kontakten"

Kurt Englund, Setra


"Våra flexibla bredder gör att vi får en väldigt kostnadseffektiv produktion"

Rickard Kokkonen, säljare Bygglösningar på Setra

Limpress för KL-trä

Med sitt gigantiska pressbord på 6 x 20 meter är limpressen i Långhyttan en av världens största.CNC-maskin

Den datorstyrda CNC-maskinen klarar allt från precisionsarbete till grövre utskärningar i KL-träskivorna.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?