KL-trä från Setra till Sveriges största träkvarter

Setras nya fabrik för korslimmat trä ger Stockholm och Mälardalen tillgång till närproducerade bygglösningar i trä. Cederhusen, Sveriges största bostadskvarter i massivträ, blir det första stora projektet som byggs i KL-trä från Setra.

Cederhusen kommer att resa sig ovanpå tunnlarna för E4/E20 och blir en oas av trä i betongen, men så är det också Stockholms första innerstadskvarter i trä. Projektet består av fyra bostadshus på 10–13 våningar med stomme av korslimmat trä som utgör både väggar, schakt och bjälklag. 

Veidekke Entreprenad är totalentreprenör för projektets första kvarter och valde Setra som leverantör av stommen till det första huset, tack vare en kombination av pris, låg miljöpåverkan och hög service.

– Det känns otroligt bra att vi får förtroendet att gå in i ett så stort och intressant projekt med så tydlig miljöprofil. Hela konceptet kring Cederhusen stämmer väl överens med våra värderingar och det är ett bra exempel på att byggindustrin börjar ställa om till trä. Vi är stolta över att få vara med på den resan, säger Daniel Halvarsson, Setras affärsområdeschef för bygglösningar och komponenter.
 

Vill flytta fram positionerna

Det är byggaktören Folkhem som driver projektet. Folkhem ägs av Rikshem och Veidekke Eiendom, och bygger endast hus i trä som ett tydligt ställningstagande i klimatfrågan.

– Vi vill vara med och flytta fram positionerna när det gäller klimatomställningen för byggindustrin och har tagit fram en portfölj med drygt tio skarpa projekt som ska byggas runt om i Stockholm. Cederhusen är det största och det första av dem. Det är även det mest komplexa, eftersom det ligger mitt i stan och hanterar en plats med ovanliga grundförutsättningar ovanpå tunneltak, vilket innebär total kontroll på husens vikt i förhållande till tunnlarnas konstruktion, säger Folkhems projektutvecklare Anna Ervast Öberg.

Intresset för Cederhusen är stort. De första lägenheterna såldes på halva den beräknade tiden. Köparna anger att det är arkitekturen, trähusaspekten och läget som övertygat dem.

– De förstår att det här projektet står för något nytt. Att de blir en del av något som betyder mer än att bara köpa en bostad, säger Anna Ervast Öberg. Själv tror hon att Cederhusen kommer betyda mycket för Stockholm som stad.

– Det blir en symbol för vad den nya expansiva stadsdelen Hagastaden står för, ett område som profileras inom life science där akademi, vetenskap, näringsliv och bostäder samlas.

Riskminimering i fabriken

I den nya KL-träfabriken i Långshyttan, två timmar från Hagastaden, råder nu full aktivitet. De första byggelementen till Cederhusen levereras i september.

– Det har varit en fullspäckad sommar. Eftersom vi är en helt ny fabrik och detta är vårt första projekt har vi lagt ner extra mycket resurser på att identifiera, förebygga och jobba bort eventuella risker. Vi har ett väldigt kompetent projektteam och de flesta har jobbat i flera år för att komma hit där vi är i dag, säger Daniel Halvarsson.

Det var 2017 som Setra fattade beslutet om att börja tillverka KL-trä. Efterfrågan på industriellt producerade byggsystem i trä växte märkbart redan då och det var tydligt att marknaden för KL-trä har stor potential. Byggelementen tillverkas i Outokumpus tidigare lokaler, där trä nu tar plats i stället för stål.

KL-trä fabriken ligger i direkt anslutning till Setras limträfabrik. Det ger både affärsmässiga synergier och en enklare process för den som vill beställa bygglösningar, eftersom de ofta innehåller både KL-trä och limträ.

– En stor fördel är att det redan finns en väldigt stor kompetens på plats i limträfabriken. Genom att låta en del av de rutinerade medarbetarna därifrån flytta över till KL-träfabriken har vi skapat de bästa förutsättningarna för de nya medarbetarna att lära sig, samtidigt som vi har kunnat behålla den fina kultur som vi byggt upp på centret under många år, säger Daniel Halvarsson.

Närheten spelar roll

Anna Ervast Öberg på Folkhem tror att fabriken i Långshyttan kan bidra till att flerbostadsbyggandet i trä ökar i Stockholm.

– Den geografiska närheten gör att man får en annan relation till materialet som produkt och byggsystem och att kunna åka dit och titta gör att det blir mindre abstrakt. Sen är också transporterna en viktig faktor som gör stor skillnad när man jämför miljöpåverkan mellan olika leverantörer.

Även Mathias Fridholm, direktör på branschorganisationen Svenskt Trä, ser fördelar med en fabrik nära huvudstadsregionen.

– Det gör att transporterna till Stockholm blir ännu kortare, vilket är positivt för klimatfrågan. En annan aspekt är att element som prefabricerats ger en större kvalitetssäkring, och när nu tillgången på sådana ökar tror vi också att det påverkar intresset för att bygga i trä.

Text: Linn Treijs, Anna Matzinger
 

Setras träindustricenter i Långshyttan

  • Setra Långshyttan ligger i Hedemora kommun, Dalarna, och har tillverkat limträ sedan 1967.

  • Centret består av fabriker för limträ, KL-trä och träkomponenter till dörr- och fönsterindustrin. Det gör Setra till en helhetsleverantör av KL-trä projekt, där även limträbalkar och stomkonstruktionen ingår.

  • Setra bistår också med konstruktionsberäkningar och ritningar och har ett partnerskap med Limträteknik i Dalarna för projektering och teknisk utveckling av KL-trä.

  • Vid full drift har centret en kapacitet på 150 000–200 000 m3 förädlade träprodukter per år, varav cirka hälften är KL-trä.Publicerad: 2020-08-27

Daniel Halvarsson, Setra
Anna Ervast Öberg, Folkhem
Mattias Fridholm, Svensk Trä

Cederhusen

Cederhusen i Stockholm blir Sveriges största bostadskvarter i massivträ och Stockholms första moderna innerstadskvarter i trä.

De fyra byggnaderna rymmer 234 lägenheter och ingår i det nya området Hagastaden, som knyter ihop Stockholm med Solna. De första lägenheterna beräknas vara färdiga för inflytt i början av 2022.

Både stomme, fasad och mycket av interiören kommer att vara i trä. Husen är ritade av General Architecture.
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?