KL-trä är är ett miljövänligt och kretsloppsanpassat byggmaterial som kan återanvändas i nya konstruktioner eller omvandlas till energi genom förbränning.

KL-trä revolutionerar träbyggandet

Den korslimmade träskivan KL-trä, har under de senaste åren fått en allt mer framträdande roll i svenskt byggande. Och mycket talar för det miljösmarta materialet som både är formstarkt och har en hög bärighet i förhållande till sin egen vikt.

KL-trä är i sin konstruktion lika enkelt som genialisk. De prefabricerade massiva skivorna är uppbyggda av hyvlat virke som limmats ihop med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Resultatet är ett byggelement som är både starkt och styvt i förhållande till sin låga vikt. Genom sin styrka och formstabilitet inbjuder det till flexibla arkitektoniska lösningar. Tack vare en mycket precis CNC-bearbetning kan mycket förberedas redan hos tillverkaren. Det kan till exempel handla om att större urtag eller hål görs i fabrik underlätta på byggarbetsplatsen.


Ett material med många fördelar

Anna-Lena Gull har nyligen börjat som projektledare på Setra och kommer att ansvara för att bygga upp den nya KL- träfabriken som ska stå klar i Långshyttan om två år. Hon ska också etablera Setras verksamhet inom KL-trä vilket omfattar allt från tillverkning, försäljning, logistik och kringtjänster. Anna-Lena har lång erfarenhet av att arbeta med KL-trä och ser många fördelar med materialet.

– Jag vill lyfta fram två hårda och två mjuka värden. Först och främst är det enkelt och snabbt med att bygga med KL-trä, sedan är det ett hållbart och klimatsmart material som dessutom bidrar till en bra arbetsmiljö för byggarna.

Nytt tänk som ger total kontroll

Tillverkningen av KL-trä utgår från en stor skiva som sedan bearbetas till mindre element. Med  hjälp av modern CNC- teknik får man exakt tillskurna byggdelar som passar perfekt ihop. Exaktheten och enkelheten gör KL-trä till ett uppskattat material hos snickarna. Men de viktigaste argumenten för KL-trä ligger inte i materialets egenskaper utan vad det gör för projektet. Att bygga med KL-trä innebär ett helt nytt tänk där man får total kontroll, från idé till färdigställande. Logistik,  leverans och installation planeras i förväg, vilket resulterar i färre beslut och därmed färre fel. Eftersom det går snabbt att också kostnadseffektivt.

KL-trä kan öka värdet på råvaran

Ytterligare en fördel är att man inte behöver använda de allra finaste kvaliteterna för att det ska bli en bra produkt. Det kan öka värdet på den del av råvaran som traditionellt inte används när man tillverkar massiva träprodukter. Då kan man utnyttja en större del av veden, vilket gör att träet binder ytterligare koldioxid. De massiva KL-träskivorna behöver heller inte användas överallt utan passar bra i samverkanskonstruktioner med andra byggmaterial. Det i sin tur öppnar upp för en optimering av konstruktionen ur en rad olika aspekter som till exempel kostnad, brand och akustik.

– Efterfrågan på KL-trä har tagit fart ordentligt under de senaste åren och i dag vill allt fler använda det både i flerbostadshus och industrifastigheter. För Setra är det en fördel att tillverkningen kommer att ligga i Långshyttan, nära produktionen av limträ då produkterna har flera affärsmässiga synergier, avslutar Anna-Lena Gull.

Ett klimatsmart val

KL-trä är ett klimatsmart val eftersom det framställs av förnyelsebar råvara och tillverkas i en energisnål process. En byggnad som innehåller 60 kubikmeter KL-trä binder drygt 45 ton koldioxid under sin livstid. Det är lika mycket som en ny bensindriven bil släpper ut om den kör 184 gånger mellan Ystad och Haparanda.

Text: Katarina Brandt

Publicerad: 2018-07-12

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?