KL-träfabriken gör sig redo för start

Nu faller de sista bitarna på plats vid Setras fabrik för korslimmat trä i Långshyttan. Maskinerna driftsätts en efter en och arbetet med att sälja våra bygglösningar och offerera på kommande projekt är i full gång. Under första halvåret 2020 startar vi produktionen.

– Det är glädjande att våra investeringar i Långshyttan går enligt plan och att vi snart kan börja leverera. Det är ett stort och utmanande projekt som kräver hårt arbete, och alla inblandade gör ett fantastiskt jobb. Vi uppskattar också det lokala engagemanget och det är roligt att se hur våra satsningar bidrar till Långshyttans positiva utveckling, säger Setras marknadsdirektör Olle Berg.

I fabriken arbetar nu inresta montörer från ett tiotal olika maskinleverantörer sida vid sida med lokala underentreprenörer med att färdigställa produktionslinjen. I princip alla maskiner är på plats och driftsättningen sker löpande. Parallellt färdigställs de rullbanor och transportörer som knyter ihop flödet mellan de olika aktiviteterna i fabriken.

Största formatet på marknaden

Setras KL-träfabrik har ett automatiserat höglager och en limpress som är störst i världen. Pressbordet som nu är monterat mäter hela 6 x 20 meter och gör det möjligt att pressa två stora KL-träskivor sida vid sida.

Även den datorstyrda CNC-maskinen, som är själva hjärtat i verksamheten, är på plats. Maskinen är kontrollerad, provkörd och godkänd, vilket betyder att den är redo för att börja producera. CNC-maskinen är utrustad med flera olika sorters verktyg och klarar allt från precisionsarbete till grövre utskärningar i skivorna. Att den har två fräshuvuden innebär att momentet med att bearbeta skivorna förkortas avsevärt.

Inom kort börjar vi även arbetet med att ta till vara på bioprodukterna som faller ut vid tillverkningen av KL-trä. Bland annat bygger vi ett flishus i anslutning till fabriken och installerar en ny biopanna.

Ny investering för ökad förädling

I angränsande lokaler ligger Setras komponentfabrik, som startade för ett år sedan och nu går för full takt. Där planerar vi nu att komplettera den befintliga horisontallinjen med en lamineringslinje. Det kommer att öka både förädlingsgraden och konkurrenskraften för produkterna, som i huvudsak går till dörr- och fönsterindustrin.

 

 

Foto: Ola Högberg

Publicerad: 2019-11-28

Setras träindustricentrum

Långshyttan är centrum för Setras tillverkning av korslimmat trä, limträ och träkomponenter.

Den nya fabriken är på 37 000 kvadratmeter. 

Där har vi kapacitet att tillverka 100 000 kubikmeter KL-trä och 45 000 kubikmeter komponenter vid full drift.

Fabriken ligger intill vår tillverkning av limträ, vilket är en stor fördel då limträ ingår i de flesta konstruktioner av KL-trä och produkterna har flera affärsmässiga synergier.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?