Hjärtat i fabriken är den datorstyrda CNC-maskinen som tar fram exakta byggdelar utskurna med millimeterprecision.

Klart för start i Långshyttan

Efter år av förberedelser har det äntligen blivit dags att trycka på startknappen till KL-träfabriken i Långshyttan.

Nu är både människor och maskiner på plats för att se till att Setras tillverkning av KL-träelement i Långshyttan kan rulla igång enligt plan. Den nya fabriken är en toppmodern anläggning med en maskinpark som klarar av att tillverka marknadens största KL-träelement. Till produktionen används virke som i huvudsak kommer från Setras eget sågverk i Heby. Råvaran har sitt ursprung i skogar i Mellansverige, så mer lokalproducerat kan det knappast bli.

– På småhussidan byggs redan 90 procent av husen i trä. Nu märker vi att träbyggandet tar andelar även i större projekt. Fler och fler byggare har provat att bygga i KL-trä och sett fördelarna, säger Anna-Lena Gull som är marknadschef för Setras bygglösningar och ansvarar för etableringen av den nya fabriken.

Effektivt flöde i fabriken

Under det gångna året har lokalen anpassats för KL-trätillverkning. Maskiner och utrustning har levererats i omgångar och monterats ihop för att skapa det effektiva flöde som kännetecknar arbetet vid Setras övriga verksamhet i Långshyttan.

Sida vid sida med det automatiserade höglagret står limpressen som har en central roll i tillverkningen av KL-trä. Den är störst i världen och med sitt gigantiska pressbord som mäter hela 6 x 20 meter är det möjligt att pressa två stora KL-träskivor sida vid sida. Hjärtat i verksamheten är den datorstyrda CNC-askinen. Den är utrustad med flera olika sorters verktyg och klarar allt från precisionsarbete till grövre utskärningar i skivorna. Att den har två fräshuvuden innebär att momentet med att bearbeta skivorna kan förkortas rejält. Den storskaliga produktionen gör att fabriken har stor flexibilitet och kan erbjuda marknadens bredaste standard­ sortiment, vilket också minskar spillet.

– Vi får in förfrågningar hela tiden och det finns ett stort intresse från både stora och små byggföretag, men även arkitekter och konstruktörer är nyfikna. KL-­trä är ett nytt och efterfrågat material som på många sätt förändrar hela byggprocessen, säger Cate Carlbom som är säljare KL-­trä på avdelningen för bygglösningar i Långshyttan.

I fabriken arbetar man utifrån en mo­dell där varje projekt får en skräddarsydd arbetsgrupp bestående av olika kompeten­ser, som följer projektet från start till mål.

– Vi tror på den personliga kontakten och vill vara ett stöd genom hela proces­sen. Industriellt träbyggande är fortfa­rande ett nytt sätt att jobba för många. Därför är det särskilt viktigt att de har en leverantör som kan bistå med teknisk kompetens och tar fullt ansvar för kvalitet, leveranssäkerhet och hållbarhet, säger Anna-Lena Gull.

KL-trä och limträ på samma plats

KL-trä är också en form av limträ, om än i lite större skala och de båda produkterna används nästan alltid tillsammans. Därför är det en fördel att produktion och projektering av KL-trä och limträ ligger på samma plats. Det uppskattas bland annat av Byggpartner i Dalarna som gärna väljer att bygga i trä när det är möjligt. Och då ofta med produkter från Setra Långshyttan.

– Det är ett väldigt sug efter materialet och för oss är det förstås en stor fördel att ha Setras KL-träfabrik nära tillhands. Att vi nu kan köpa både limträ och KL-trä från Setra gör det ännu enklare att välja trä till våra projekt, säger Johan Karlsson som är arbetschef för Byggpartners entreprenadverksamhet i Dalarna. Setras investeringar i den nya KL-träfabriken har fått framtidsvindarna att vina med full kraft i Långshyttan. Men det är inte bara orten, utan hela regionen som ser nya möjligheter i och med det träindustricenter som nu växer fram.

Text: Katarina Brandt
Foto: Ola Högberg

Publicerad: 2020-03-16

Kan tillverka 100 000m3
Setras KL-träfabrik i Långshyttan kan producera 
100 000 kubikmeter årligen.

KL-träskivorna kan vara upp till 3,6 m x 20 m, 
samt mellan 60 mm och 300 mm tjocka.

Trät som används i de korslimmade skivorna är 
FSC och PEFC certifierat.
Cate Carlbom och Anna-Lena Gull räknar med högt tryck i Setras nya KL-träfabrik i Långshyttan.
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?