Illustrationer: Maxim Arkitekter AB

Klassiska Vasaskolan får tillbyggnad av trä

När anrika Vasaskolan i centrala Gävle byggs ut har byggherren Gavlefastigheter valt det klimatsmarta alternativet trä. Setra levererar KL-trä och limträ till projektet som beräknas stå färdigt hösten 2023.

Vasaskolans pampiga huvudbyggnad är från sent 1800-tal och skolan grundades redan 1557, vilket gör den till Norrlands äldsta. Ny byggs gymnasieskolan ut med två moderna byggnader i trä. Hösten 2023 ska ett nytt naturvetarhus med lokaler för biologi, kemi och fysik samt en skolrestaurang på drygt 2 000 kvadratmeter stå klara. Syftet med utbyggnaden är att samla hela verksamheten på ett ställe samt ge plats för ett växande antal elever.

Setra hjälper hela vägen

De nya byggnaderna kommer att få modern arkitektur med en granitsockel, putsade fasader i gröna toner och bandtäckt plåt som samspelar med de äldre byggnadernas gröna koppartak. Setra levererar cirka 1 300 kubikmeter KL-trä och limträ till projektet.

– För oss blir det första gången vi bygger en stomme av KL-trä. Setra har därför tagit in en konsult som bistår oss i projektet och kommer att hjälpa oss i montaget. Vår största oro är att fukten ska tränga in i materialet. Därför tittar vi nu på att använda Wetguard, ett fuktskydd som Setra som applicerar redan i fabriken, säger Jonas Nilsson, ansvarig hos Sehed Bygg som är byggentreprenör i projektet.

 

Klimatsmart på flera sätt

Det är ett medvetet val av Gavlefastigheter att bygga i trä.
– Vi har tidigare byggt Hemlingborg och bostäderna i Södra Hemlingby och detta blir ytterligare ett projekt. Vi ser det som ett bättre alternativ ur miljösynpunkt, säger Lilianne Axelsson, byggprojektledare hos Gavlefastigheter.
En av många fördelar med trästomme är att det blir färre leveranser, då materialet väger en femtedel av vad betong gör och det därför går att packa fler enheter på varje leverans.
– Det leder i sin tur till en femtedel så många transporter till byggarbetsplatsen, vilket verkligen hjälper projektet att minska sin klimatpåverkan i tillägg till materialets låga klimatutsläpp, berättar Theres Jansson, säljare av KL-trä hos Setra.
– Vi har även montageoptimerat leveransen så det träelementet som ska först på plats står längst fram i raden av stommar. Det gör att monteringen effektiviseras och det bara är att lyfta stommarna på plats utifrån hur de är packade, säger hon.

 

Text: Sara Schröder

Publicerad: 2022-06-16

Vasaskolan

Byggherre: Gavlefastigheter AB.
Typ av byggnad: Utbyggnad av gymnasieskola. Ett naturvetarhus med plats för undervisning i biologi, kemi och fysik samt en ny matsalsbyggnad.
Bruttoarea: 2210 kvadratmeter
Byggnadsår: Byggnaderna beräknas stå klara hösten 2023. Efter det ska gamla gymnasieskolan renoveras, vilket beräknas vara klart under 2025.
Plats: Gävle
Arkitekt: Maxim Arkitekter AB.
Byggentreprenör: Sehed Bygg Gävleborg AB.
Byggmaterial: Cirka 1 200 kubikmeter KL-trä och 100 kubikmeter limträ från Setra.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?