Livscykelexperten: KL-trä är ett riktigt ”guldägg”

Det mest intressanta med korslimmat trä är en faktor som inte brukar tas med i beräkningarna. Det menar LCA-experten Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet. Martin är även adjungerad professor vid institutionen för byggvetenskap på KTH, där han har särskilt fokus på träbyggande.


Ur ett klimatperspektiv – hur väl står sig KL-trä jämfört med andra material?

När man räknar på vilken klimatpåverkan en byggnads konstruktionslösning har, får trähus nästan alltid bättre resultat än hus byggda i andra material. Här spelar det inte så stor roll om man använder lättbyggnadsteknik, volymelement eller KL-trä.

Vad är mest intressant med KL-trä?

Det är att man genom att använda massiva träelement bygger in ännu mer biogent kol i byggnaderna, alltså kol som ingår i det biologiska kretsloppet. Byggnaden fungerar då som en kolsänka under hela sin livstid. Dessvärre har vi inte något sätt att bedöma den temporära kolsänkan, men det är helt klart ett riktigt guldägg som man inte tar med i bedömningen av träprodukter, vilket är väldigt synd.

Hur kan byggande med KL-trä bli ännu mer hållbart?

Det handlar mycket om att se över vilket drivmedel man använder i skogsbruket, i frakten från skogen och i sågverket. Genom en övergång till biodiesel kan man sänka sin klimatpåverkan, likaså genom att titta på en utveckling av förnybara lim i tillverkningen av KL-trä istället för fossilbaserade. Även närhetsprincipen är viktig, det vill säga att tillverkningen ligger nära byggplatsen.

Fem hållbara fördelar med KL-trä från Setra

  • Byggelementen produceras av virke från ansvarsfullt brukade skogar inom en radie av cirka tio mil från sågverken.

  • KL-träelementen bearbetas efter kundens behov i vårt nya träindustricentrum i Långshyttan. Fabriken har flexibla bredder och ger minimalt med spill. Att vi har nya maskiner och den senaste tekniken gör produktionen energisnål och effektiv. Det resulterar i kortare byggtider.

  • Med KL-trä effektiviseras transporterna. De blir färre och lättare tack vare elementens låga vikt i jämförelse med stål och betong. För byggprojekt i Mälardalen och Gävle-Dalarna är det endast cirka 20 mil till fabriken i Långshyttan. Vi erbjuder även fossilfria transporter.

  • En stor klimatfördel med trä är att materialet binder koldioxid. Beräkningar visar att trä binder kol motsvarande 800 kilo koldioxid per kubikmeter sågad vara. Samtidigt är koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv från plantering fram till leverans till Setras kunder i Sverige i genomsnitt bara 5–10 procent av den inbundna mängden.

  • KL-trä fungerar som kolsänka under hela sin livstid när det byggs in i hus eller andra konstruktioner. I byggnadens slutskede kan KL-träelementen monteras ned och återanvändas i nya konstruktioner, eller omvandlas till energi genom förbränning och då ersätta fossila bränslen.


Text: Katarina Brandt

Publicerad: 2021-03-24

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?