Ljud i trähus – så funkar det

Hur gör man för att lyckas med ljudmiljön i dagens moderna trähus? Eftersom stommen och träbyggnadssystemet väger mindre och har en mer komplex uppbyggnad än en betongstomme behövs lite extra omtanke.

Klas Hagberg är en hängiven akustiker som tillägnat sitt yrkesliv åt akustik i byggnader med lätta stomsystem och speciellt i trä. Han har varit projektledare för forskningsprojekten AkuLite, Acuwood och Silent Timber Build som bland annat genomfört omfattande kartläggningar av prestanda och de boendes upplevelser av att bo i ett trähus.

– Det har hänt väldigt mycket inom byggtekniken de senaste åren. I dag börjar allt fler förstå att vi måste bygga utefter det specifika materialets villkor. Därför har vi också blivit duktiga på att utveckla träelement som klarar dagens krav på ljudisolering, säger Klas.

Den snabba utvecklingen betyder att det krävs ett närmare samarbete mellan alla som är involverade i byggprocessen. Likaså en ömsesidig förståelse för de behov som olika teknikområden har i ett hus byggt med korslimmat trä. Det gäller inte minst byggnadens akustik i kombination med till exempel dimensionering, brandegenskaper och de estetiska värden som förknippas med god arkitektur.

Hand i hand med stabilitet och konstruktion

Klas menar att de utmaningar som uppstår i höga bostadshus byggda i KL-trä främst handlar om att få ihop stabiliteten med de akustiska lösningarna som måste gå hand i hand med konstruktionen. Mycket handlar om att göra rätt från början och inte tro att man kan gå tillväga på samma sätt som när man bygger ett betonghus.

– Det här betyder att vi måste börja projektera på ett nytt sätt och att nya lösningar måste tas fram som fungerar i alla dessa avseenden. Särskilt viktigt är det att förstå hur knutpunkterna i olika byggsystem ska utföras och hur bjälklag och väggar påverkar funktionen hos knutpunkterna. Men också hur de blir byggda och sammanfogade i verkligheten. Det är en viktig balansgång för att byggnadernas egenskaper ska fungera som planerat.

Vad kan KL-trä leverantörer som Setra bidra med när det gäller akustik? Det är ju en parameter som måste beaktas tidigt i byggprocessen och helst redan i fabriken.

– Setra är väl förberedda och har tagit fram ett antal olika lösningar kring hur man kan hantera de akustiska frågorna. Jag tycker också att det är viktigt att både Setra och branschen som helhet engagerar sig i olika modeller för att ta fram nya beräkningsverktyg. När träbyggandet ökar borde det finnas ett egenintresse i att göra det ännu mer förutsägbart, inte minst när det kommer till hur man ska arbeta med ljud och akustik, säger Klas Hagberg.

Text: Katarina Brandt

Publicerad: 2020-12-01

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?