Med stomme av trä

Arkitekter och konstruktörer. Byggare och bostadsköpare. Många följer framväxten av Cederhusen i Stockholm. Här byggs ett av de största, klimatsmarta träbostadskvarteren i världen.


Vi befinner oss i Hagastaden, den nya stadsdelen som förbinder Stockholm med Solna. Här finns gott om konventionella betonghus, men på det mest komplexa markområdet färdigställs ett par kvarter som på flera sätt sticker ut från mängden. Plötsligt doftar det skog mitt i innerstadsbebyggelsen.

– Det är jättekul att jobba med de här häftiga husen och få skriva historia på den här platsen. Jag är övertygad om att det här är framtidens sätt att bygga flerbostadshus, säger Nanita Brar, arbetsledare för stommar, fasader och tak hos byggentreprenören Veidekke.

Fastigheterna kallas Cederhusen och har fått sitt namn efter fasadbeklädnaderna i cederspån. Cederträet i sig väcker uppmärksamhet för sin livfullhet och sitt sätt att lyfta fram ljus och skuggor, men det som framför allt bidrar till att göra byggnaderna unika är att stommarna består av massivt trä.

För första gången i Sverige uppförs här ett helt bostadskvarter i korslimmat trä, eller KL-trä som det också kallas. Stommarna har producerats av Setra och kommer direkt från företagets fabrik i Långshyttan i södra Dalarna.

Amanda Roberg på Setra har varit engagerad i leveranserna sedan i höstas – först som projektkoordinator, sedan som projektledare. – Det är stort att få vara en del av den här unika satsningen. Cederhusen är en tydlig symbol för ett effektivt och mer klimatsmart byggande, säger hon.

Visste du att...

  • Cirka 90 procent av de svenska enfamiljshusen byggs i trä.
  • Nära 20 procent av de svenska flerbostadshusen byggs i trä.
  • Intresset för industriellt träbyggande ökar. Träbyggsektorns mål för 2025 är att minst 50 procent av de nya flerbostadshusen ska uppföras i trä.

En av de främsta utmaningarna i projektet har varit att hitta bästa möjliga lösningar för den ovanliga marktypen. Cederhusen byggs precis ovanpå de tunnlar där E4:an drar fram under Hagastaden. – Det går inte att bygga på traditionellt sätt på en plats som den här. Andra material än trä är för tunga, påpekar Nanita Brar.

Hon framhåller dock att den övergripande vinsten är att allt trä som används i husen har klimatpositiva effekter. Trä är inte bara ett förnybart byggmaterial – det binder dessutom koldioxid från atmosfären.

”Det här är framtidens sätt att bygga flerbostadshus”


Råvaran till Cederhusen härstammar från skogar i Mellansverige, behandlas på Setras sågverk i Heby och förädlas på KL-träfabriken i Långshyttan. – Hållbarhetstänkandet finns med i alla delar. I hela leveranskedjan finns ett nära samarbete för att minska byggets klimatpåverkan, förklarar Amanda Roberg.

Ett exempel på det är att Setra via åkeriet Ernsts Express kan erbjuda fossilfria transporter. Ett annat exempel är att Setra tillverkar KL-trä exakt i de mått som Veidekke vill ha, vilket både minskar materialspillet och gör byggprocessen mer effektiv. Det är extra viktigt i ett tätbebyggt område som Hagastaden, där det är ont om plats för transporter och avlastning. Ett snabbt och enkelt montage av stommarna bidrar i sin tur till en bättre arbetsmiljö på bygget.

– Nu behöver vi inte undergjuta väggarna. På köpet slipper vi betongdamm och får ett renare och varmare inomhusklimat. En annan fördel är att det går lättare och snabbare att fästa saker i trä än i betong. Om något ska justeras är det bara att ta fram motorsågen, konstaterar Nanita Brar.

Jörgen Stattin, arbetschef på Veidekke, är även han stolt över de innovativa kvarter som nu tar form i Hagastaden. – Det är roligt att kunna utmana byggbranschen med nya, hållbara initiativ. Genom Cederhusen får vi många värdefulla erfarenheter för framtiden, säger han.

Intresset för storskaligt träbyggande är just nu stort, både i Sverige och utomlands. Samtidigt är Cederhusen ett exempel på att många vill bo i moderna trähus.

Nytt boende

I augusti 2022 får Charlotta Theander med familj tillträde till sin lägenhet i det första cederhuset. Charlotta, sambon Helene och barnen Loui (snart tre år) och Ziggy (sju månader) väljer att lämna en sekelskiftestrea i Birkastan för en nyproducerad fyrarummare några kvarter bort.

– Det var kompisar i Hagastaden som tipsade oss om de fina trähusen. Vi var lite sena i starten och upptäckte att det mesta var slutsålt, men när det kom ett återbud slog vi till direkt, berättar Charlotta Theander.

Sedan dess promenerar hon förbi bygget nästan varje morgon. – Det är spännande att följa hur den här lilla oasen växer fram i bruset ovanför E4:an. Att det dessutom är ett klimatsmart boende ser vi som en enorm bonus, säger hon.

Text: Lena Lidberg
Foto: Klas Sjöberg

Publicerad: 2021-07-01

 

 

 

 

Projekt Cederhusen

Omfattar: 236 bostadsrätter (1–5 rum) och åtta lokaler.
Plats: Hagastaden, Stockholm
Byggnadsår: 2020–2024
Bruttoarea: Cirka 22 000 m² ovan mark.

Bygherre: Folkhem
Arkitekt: General Architecture
Konstruktör: Bjerking och Byggnadstekniska Byrån

Övriga konsulter:

Brand: WSP Malmö.
Akustik: Acuwood.
Fukt: Karnehed
Trästomme: Setra
Ytterpanel: Moelven
Byggentreprenör: Bologna 1 & 2: Veidekke Humboldt
1 & 2: Ännu inte upphandlat.

Byggnadsmaterial

Stomme av KL-trä, med undantag för de två nedersta planen som uppförs i betong.

Till Bologna 1 & 2 har 3 200 m3 trä levererats av Setra. Fasad av cederspån och limträ.

Elva av de tretton våningarna i Cederhusens högsta torn består av KL-trä.

stomme-av-tra-pf1.jpg
På femte våningen i Bologna 2. Christoffer Lind, projektledare Setra, Nanita Brar, arbetsledare Veidekke och Amanda Roberg, projektledare Setra.
stomme-av-tra-pf2.jpg
Följ bygget av Cederhusen i realtid via Stockholms stads kameror: webbkameror.se/byggkameror
- Välj Hagastaden
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?